Bokebackens
kultursida

Lästips

Zürich kritisk massa för Nobelpristagare

Neue Zürcher Zeitung, som är den ledande dagstidningen i sin region har givit ut en bok om alla nobelpristagare som antingen verkat huvudsakligen i staden eller en tid varit verksamma i denna stad. Boken, Nobelpreisträger in Zürich, är sammanställd av Margrit Wyder som till sin hjälp haft ett team bestående av nio sakkunniga inom olika vetenskapssektorer,.

Boken är skriven på högtyska så läsaren behöver inte frukta att konfronteras med så kallad Schwizerdeutsch. Fara för missförstånd föreligger dock genomgående för en svensktalande som förlitar sig på sin kökstyska (som undertecknad). I boken presenteras över 60 nobelpristagare.

Orsaken till att staden Zürich kan stoltsera med ett stort antal nobelpristagare inom kemi, fysik och medicin är konglomeratet bestående av Zürich tekniska högskola (ETH) och Zürich universitet (UZH) som ligger sida vid sida på Rämistrasse. Dessa två läroanstalter har skapat en kritisk massa som dragit till sig en stor del av Europas främsta forskare. Man kan tala om en vetenskapens högborg.

Man kan säga att hela den moderna fysiken och den moderna kemin vilar på upptäckter som gjorts på ETH eller UZH, dvs Einsteins relativitetsteori som utgör basen för kvantfysiken och Schrödingers vågfunktioner som beskriver atomernas energiorpitaler och som förklarar uppbyggnaden av det periodiska systemet.

Vidare har flera av kemins viktigaste undersökningsmetoder utvecklats i Zürich. Ett exempel är röntgenstrålarna som upptäcktes av Conrad Röntgen och som användes av Max von Laue för att utveckla röntgen-diffraktometrin som utgör en av den oorganiska kemins viktigaste undersökningsmetoder. Ett annat exempel är NMR-tekniken (nuclear magnetic resonans) som utarbetades av Richard Ernst och som vidare utvecklades av Kurt Wüthrich för att undersöka fasta molekyler i lösning med vars hjälp orsaken till ”galna ko-sjukan” kunde fastställas. Båda dessa metoder har fått enorm betydelse inom medicinsk tillämpning.

Ett tredje exempel är ”tunnelmikroskopet” som skapades av Heinrich Rohrer och Gerd Binning med vars hjälp man första gången har kunnat få bilder av enskilda atomer.

Ett intressant inslag som inte direkt påtalas i boken men som skymtar fram i texten är det tillskott av forskare som ETH och UZH fick på grund av den politiska utvecklingen i Tyskland efter 1933 och i Österrike efter 1938. Orsaken var Tredje rikets strävan att förenhetliga sammansättningen av personalen inom den vetenskapliga världen. Personer som politiskt eller kulturellt inte passade in i mönstret måste då söka sig andra möjligheter. Det tyskspråkiga Schweiz med ETH och UZH utgjorde då ett naturligt alternativ.

En del av dem stannade i Zürich, andra fortsatte till USA. En sådan var Otto Stern som utvecklade den experimentella fysiken för att mäta hastigheten på protoner och elektroner. Ett annat exempel var Felix Bloch. Ytterligare exempel var Richard Willstätter som hade klarlagt klorofyllmolekylens struktur och Peter Debye som gjort banbrytande upptäckter vis-á-vis dipol-karaktären hos osymmetriska molekyler.

Ofta tvingades dessa forskare att fly under dramatiska former. Ett underligt beslut av Tredje riket år 1937 tangeras också i boken som stipulerade att tyska medborgare var förbjudna att motta Nobelpriset. Detta skulle ha lett till att Georg von Hevesy, som utvecklat radiokemin blev tvungen att lösa upp sin Nobelprismedalj i kungsvatten för att undvika beslagtagning. Efter kriget skulle han ha fällt ut guldet på nytt och fått Nobelpriskommittén att prägla medaljen en gång till av det återvunna guldet.

Allt som allt erbjuder boken en uppfriskande läsning med en god möjlighet att i viss utsträckning repetera skolkemin och fysiken samtidigt som man får ta del av flera spännande händelseförlopp men också glimtar från stora forskares vardagstillvaro.

THOMAS GAROFF

23 mars 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.