Bokebackens
kultursida

Lästips

Fördjupad analys av ”marsken”

Under 2017 utkom många böcker som kretsade kring temat ”Finland 100 år”. Eftersom landets vara eller icke vara i sin tur har varit starkt förknippat med inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget säger det sig självt att en stor del av dessa böcker tagit upp dessa krigshändelser och belyst dem ur olika synvinklar. Gustaf Mannerheim spelade en avgörande roll i alla dessa krig. Därför har det också fallit sig naturligt att ett antal av verken koncentrerar sig på att beskriva just Mannerheims roll i tillblivandet av det självständiga Finland och senare som den oumbärliga samlande kraft som behövdes för att landet skulle lyckas bevara sin självständighet.

Herman Lindqvist har i Mannerheim, marsken, masken, myten tagit sig an uppgiften att skriva om denna mytomspunna ”marsk”. För att kunna göra en fördjupande analys av personen Mannerheim har författaren tagit upp många händelser i hans barndom som kan kasta ett förklarande ljus över en del av Mannerheims karaktärsdrag. Han lär bland annat ha varit mån om att inte släppa någon inpå livet, alltid hålla ett visst avstånd till alla människor, vilket med tiden fick honom att framstå som en ledargestalt som stod ovan alla partigrupperingar.

Styrkan i Herman Lindqvists bok ligger i att han genom sina omfattande historiska kunskaper kan förankra skildringen av Mannerheims liv i ett mera allmänhistoriskt perspektiv. Då författaren därtill presterar en ytterst lättflytande text har man alla garantier för en angenäm läsupplevelse.

THOMAS GAROFF

22 oktober 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.