Bokebackens
kultursida

Lästips

Maskeraden

En påminnelse om hur totalitära regimer lockar fram det absolut sämsta, brutalaste och mest egoistiska hos människan är Alberto Moravias genombrottsroman Maskeraden. I denna berättelse finns ingen med normala känslor och värderingar, enbart människor som med list och falskhet försöker vinna fördelar på andras bekostnad. Generalen och diktatorn Tereso är föremål för en personkult som känns igen från samtida våldsapparater – satiren skrevs 1943.

Tereso har vunnit sitt ämbete genom att slå ner ett uppror. Men råheterna från inbördeskriget är inte lika rumsrena längre och för att behålla sin vacklande ställning som polischef iscensätter Cinco ett påhittat attentat mot Tereso. Det arrangeras med hjälp av några nyttiga idioter, som i sin tur har högst personliga motiv för att delta. I centrum av komplotten befinner sig den amorösa Fausta, som Tereso åtrår, Cincos ställföreträdare den makthungrige Perro, den utblottade adelsmannen Saverio och hans bildsköne bror Sebastino, Faustas älskare.

Perro, som förstår att kuppen bara är en täckmantel för Cincos verkliga syfte, låtsas stå i spetsen för ett revolutionärt parti. Han skaffar sig således garantier för att vinna oavsett utgången – genom att antingen bli hjälte i generalens ögon och utnämnd till ny polischef eller rädda sitt eget skinn i händelse av en folklig resning.

Retoriken slår emellertid an på Saviero, som gärna rabblar radikala fraser utan att förstå hur löjliga de framstår i den cyniske Perros öron. Sebastino å sin sida bryr sig främst om Fausta och ser attentatet som ett sätt att undanröja en rival, eller kanske dö tillsammans med sin älskade när bomben detonerar. Men i valet mellan en regering av Saverios gelikar och Tereso föredrar Sebastino ändå den senare, för han ”hyste ett dödligt hat till massorna, vilkas gränslösa dumhet bar skulden till nutidens hemska leda”. Under en regering i Saverios smak skulle ”massorna bli allenarådande i all sin stupida fanatism”.

Mellan Fausta och den kärlekskranke Tereso utspelar sig en farlig lek – Fausta försöker utnyttja hans heta känslor för att få honom att skriva under ett kontrakt som ska låta Faustas bror Manueles få fortsätta sina skumma affärer. Så sker, men när Tereso får reda på att Fausta gett sig åt den brutale drängen Doroteo svalnar känslorna och han överväger att låta att tortera henne men väljer en mer raffinerad hämnd: den sköna markisinnan ska tvingas gifta sig med sin senaste erövring med den inbjudna societeten som vittnen.

De sammansvurna ämnar nämligen genomföra sitt dåd under en maskerad i grevinnan Gorinas palats. Naturligtvis går allt snett, den lurade Saverio dödar Fausta som kommer på honom med bomben. Hon är alltså ett vittne som måste tystas och revolutionens framgång är hur som helst viktigare än ett människoliv, resonerar Saverio. Istället för vigsel blir det begravning. Prästen bytte ”utan ett spår av undran” fomuläret, ”... det mänskliga livet … tedde sig alltför ömkligt, alltför intetsägande för att han efter alla dessa år skulle kunna göra någon känslofull skillnad”. Organisten råkar börja med bröllopsmarschen, får veta att ceremonin ändrats och fortsätter med ett requiem. Saverio undanröjs av Tereso på sedvanligt grymt vis.

När Maskeraden skrevs hade Moravia gott om exempel mitt framför ögonen på hur diktaturer skrapar av all social fernissa. Civilisation, empati och värdighet sopas undan, det enda som återstår är egenintresse och naken våldsutövning. Det är således en alltigenom svart skildring av hur människan kan utnyttjas av maktapparaten och men också vara ett offer för svärmiska föreställningar om frihet. ”... vi går rakt mot den hotande faran, kanske i döden”, orerar Saverio. ”Vem vågar sen påstå att själen inte existerar, att det inte finns någonting mera konkret, mer påtagligt och starkare än hela den verklighet vi ser? Vem förnekar själens existens, människans frihet?” Som dystopi är Moravias verk påfallande likt Per Lagerkvists Dvärgen. I de båda verken finns inte minsta kryphål ur förnedringen, inte minsta hopp för mänskligheten. Underkastelse eller död, klätt i tomma fraser är det förfärliga budskapet.

ULF IVARSSON

9 augusti 2012

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.