Bokebackens
kultursida

Lästips

Rättsuppfattningen kan vara helt relativ

I sin nyutkomna bok Om livets mening tar Merete Mazzarella upp vardagsfilosofiska frågor som berör vår etik och allmänna rättsuppfattning. I åtta kapitel behandlar hon i tur och ordning spörsmål som är förknippade med vår allmänna världsbild, om slumpens betydelse, om ondskan men också om förlåtelse, om sorgen kontra medkänslan och slutligen om hur vi definierar ett gott liv.

Som litteraturprofessor på Helsingfors universitet, och med en fyrtioårig erfarenhet som modersmålslärare och ett tjugotal böcker bakom sig kan man säga att hon har alla förutsättningar att ta sig an dessa komplexa frågeställningar. Hon behandlar dem i lugn, resonerande takt förknippad med en skarp analytisk blick. Man märker, när man läser boken, att Mazzarella är oerhört påläst. Det vimlar av citat av både samtida och historiska filosofer och författare. Det som gör läsandet så njutningsfullt är att man kan testa sina egna åsikter, hur man egentligen tänker och hur man ofta tänker paradoxalt, samt hur ens rättsuppfattning kan vara helt relativ beroende på tid och plats. För att inte förta någon kommande läsare egna läsupplevelser tar jag här inte upp några exempel på de talrika godbitarna i hennes resonemang utan nöjer mig med att relatera en egen minnesbild som visar hur relativ en rättsuppfattning kan vara.

Det var vintern 1956 – 1957, en kall och snörik vinter i efterkrigstidens Helsingfors, närmare bestämt på Drumsö som då var en förort som vuxit upp redan i slutet av 1930-talet. Holmen var då bara delvis utbyggd, med stora skogspartier och fria stränder bevarade. Vårt stora nöje efter skolan var att fara på ”upptäcktsfärd”, som innebar att man i största allmänhet strövade omkring längs stränderna och provade om någonting var ”löst”. Så också ifrågavarande kväll. Vi var ute på två man hand, jag och min klasskompis. Vi vandrade på måfå ut längs Ryssudden. Längs stränderna hade folk lagt upp sina fritidsbåtar för vinterförvar. Mestadels ointressanta roddbåtar eller små segelbåtar. Men sedan kom ett formidabelt fynd, en fin stor motorbåt. Till saken hörde att pojkar i nioårsåldern betraktade dylika farkoster som något vinterns stormar och packisar hade kastat upp på stranden och som således var fritt villebråd. Så hade man ju resonerat i skärgården sedan urminnes tider.

Vi beslöt att undersöka flytetyget närmare. Väl inne under den skyddande presenningen visade det sig att det var en alldeles splitterny motorbåt i mahogny med fin inredning och stor instrumentbräda längst fram. Instrumenten glänste som diamanter i våra ögon. Ingen av oss sade någonting på en stund. Det var som att stå inom räckhåll till ett intet ont anande begärligt byte. Nog funderat, vi satte igång att peta loss en av mätarna. Det visade sig svårt, manicken var väl fastgjord för att inte skramla loss ifall av hård sjögång. Sent omsider var dock den fina mätaren i händerna på min klasskompis. Spåren efter kungens män var dock ansenliga, ett fult trasigt hål gapade i instrumentbrädan. Men vi hade ingen tid att förlora, det var redan sent och nermörkt ute och vi måste ta oss hem för att obemärkt kunna slinka in i respektive familjeidyll. Det beslöts att den fina mätaren skulle tillfalla min klasskompis, det gick ju inte att dela på den.

När vi vandrade i nattmörkret hemåt längs stranden hände något underligt. Min klasskompis som hade mätaren i famnen började bete sig konstigt. Han sneglade än på mätaren och än rakt framför sig med en underlig blick. Jag fick för mig att han till och med ett par gånger såg upp mot himlen. Samtidigt började han muttra och mumla. Det var som om han börjat lida av samvetskval över vad vi hade gjort, vi hade ju de facto förorsakat stor skada på en alldeles ny båt. Plötsligt stannade han upp och vände helt om samtidigt som han med stor bestämdhet utbrast: ”Nej, någon rätt skall det vara, har jag fått så skall du få. Nu går vi tillbaka till båten och petar loss en mätare åt dig också. Någon rättvisa måste det finnas här i världen”.

Högsta domstolen i Standertskjöldska palatset på Norra Esplanaden bredvid Presidentpalatset i Helsingfors. Här avgörs mål där det ingår element av vacklande rättsuppfattning. Foto: Kai Ingman/Bokebacken

THOMAS GAROFF

18 februari 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.