Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Ett fönster in till
medeltidens värld, del 2

En stridsscen från medeltiden. Ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.
Foto: Ulf Ivarsson

Inte långt från Härkeberga ligger byn Gästre i Frösthults socken. Vi far dit på vindlande småvägar och når platsen österifrån. Byn hittas annars lättast om man far norrut på väg 70 från Enköping mot Sala. Här utspelade sig i juli 1210 ett blodigt drama i vilket kung Sverker Karlsson dödades av sina rivaler i Eriksätten. Under tidig medeltid var det bokstavligen livsfarligt att vara kung eftersom kontrollen av riket var osäker. Sverker var den åttonde kungen i ordningen som stupade i inbördeskrig. Upprinnelsen till denna militära kraftmätning var att Sverker dödat tre av kung Knut Erikssons söner i en massaker i Älgarås i Tiveden, därefter lidit nederlag vid Lena i Västergötland, dragit sig tillbaka till Danmark och nu ville ha revansch.

Påven Innocentius IV la sig i striderna om kungamakten i Sverige och tog parti för Sverker. I ett brev från Rom den 13 november 1208 ber han sina svenska biskopar om hjälp med förhandlingar i syfte att Erik ska lämna tillbaka makten till Sverker frivilligt. Någon fredlig lösning blev det emellertid inte utan istället en uppgörelse med vapen, möjligen ett kuppartat anfall nattetid av Eriks män.

Aktuell historisk- och ortnamnsforskning, som sammanfattas i boken Striden i Gestilren 1210 (redaktör Ingegerd Troedsson) staplar indicier för att det var just i nuvarande Gästre som kraftmätningen ägde rum.

Slagets politiska betydelse är inte glasklar. I boken framställs det som en inhemsk uppgörelse mellan de gamla stormannaledda lokalsamhällena och en starkare centralmakt uppbackad av kyrkan. Erik Knutsson segrade och kröntes som förste kung i Sverige. Fel man på pallen alltså men kyrkan och kungamakten vann ändå. Påvebrevet kan tolkas som att Erik var ett andrahandsalternativ trots att han faktiskt hotades av bannlysning för att gå med på att återinsätta Sverker på tronen.

Historiskt intresserade turister får ingen hjälp alls att lokalisera slaget. Någon information fanns vid vårt besök inte på platsen utan man måste med Troedssons bok i hand och med hjälp av bilder i denna leta sig fram till den gård där det hela troligen utspelade sig.

Obetydligt bättre har Enköpings kommun eller kyrkan - vem det nu är som borde känna sig ansvarig - hanterat slaget vid Sparrsätra som ägde rum 1273 någon mil från Gästre. Där finns bara en knappt läsbar skylt med några korta upplysningar.

ULF IVARSSON

18 juli 2013

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.