Bokebackens
kultursida

Lästips

Modern fysik inte lätt att förklara

Ett stort team av naturvetare i England har sammanställt en bok som i ett väldigt svep beskriver några av de viktigaste områdena inom dagens vetenskapliga forskning. Talrika fysikaliska fenomen förklaras med åskådliga bilder som ofta fyller hela uppslag. Boken är en ypperlig möjlighet att repetera och framför allt uppdatera sina rostiga kunskaper inom alla dessa sektorer. Gymnasieelever som förbereder sig för slutproven i realämnena är en annan självskriven målgrupp för boken. Det måste dock å det kraftigaste understrykas att författarna nog utgår från att läsarna har en god portion baskunskaper i alla de berörda ämnena. Några axplock förtjänar en kommentar.

Ett fysikaliskt fenomen som varit helt obekant för recensenten är förekomsten av vätskor med en viskositet som inte följer Newtons lagar. Här har vi att göra med vätskor som beter sig normalt ifall de inte utsätts för häftigare påverkan men som blir ogenomträngliga vid en chockartad smäll. Sålunda kan en stålkula sjunka ner lösningen på normalt vis om den placeras på vätskeytan men om man fäller kulan från en meters höjd mot ytan studsar kulan bort.

Ett annat fenomen som framkommit vid undersökningar av vissa grundämnen vid extremt låga temperaturer är att de bildar ett nytt aggregationstillstånd kallat ett ”Bose-Einstein”- kondensat. När ämnet ifråga uppnått detta tillstånd lär alla atomerna uppföra sig som om de vore en enda stor atom.

Sambandet mellan materia och energi förklaras också utförligt genom fotoelektriska effekten där immateriella fotoner kan sätta elektroner i rörelse, samtidigt som elektronerna i sin rörelse uppvisar vågnatur.

Ytterligare ett förbryllande fenomen som beskrivs i boken är elementarpartiklars förmåga att kommunicera i realtid, alltså fortare än ljuset. Det lär gå att påvisa genom att studera ett elektronpar som befinner sig på en specifik energinivå. Elektronerna i paret har då automatiskt motsatt rotationsriktning (spin). Om man plockar ut paret från atomen och skiljer dem åt och sedan transporterar den ena elektronen 1000 kilometer längre bort, och ändrar rotationsriktningen på elektronen så ändras i samma ögonblick rotationsriktningen hos elektronen som man lämnat kvar i laboratoriet. Här föreligger dock en fara för missförstånd hur det egentligen förhåller sig.

Lika svårt är det för en läsare att förstå idén med tankeexperimentet som går under namnet ”Schrödingers katt” som framhäver att det finns ett tredje tillstånd i samband med radioaktivt sönderfall, a) ej sönderfallet, b)sönderfallet och c) vi vet inte så länge vi inte tittat efter. Som lekman kommer man närmast att tänka på kolumnen för ”oklara tillgodohavanden” som man stöter på inom bokföringsvärlden.

Astronomin får ett rikligt utrymme i boken och då den sammanlänkas med hur alla grundämnen kommit till samt hur vårt planetsystem har uppstått får läsaren sig till livs en bärkraftig tankebrygga mellan kemiska och fysikaliska förhållanden. En intressant beräkning av hur stort vårt universum kan vara baserar sig på observationen att det mest avlägsna ljus man kunnat upptäcka verkar komma från galaxer som befinner sig på 13,8 miljarder ljusårs avstånd från oss och de verkar avlägsna sig allt fortare från oss. Om det har tagit 13,8 miljarder ljusår för ljuset i fråga att ta sig till vår jord så måste, säger författaren, rymden ha fortsatt att expandera under hela denna tid vilket gör att de kunnat uppskatta att vårt synliga världsalt vid det här laget borde vara cirka 46 miljarder ljusår stort.

Flera aktuella frågor inom tekniken och vetenskapen tas utförligt upp i boken. Sålunda får man veta hur moderna batterier fungerar samt hur en bränslecell är uppbyggd. Inte överraskande lyfts också flera av mänsklighetens ödesfrågor upp för att närmare beskrivas, däribland samhällenas energiförsörjning och atmosfärens koldioxidbalans. Kurvor presenteras för hur halten av växthusgaser ökat jämfört med hur jordens medeltemperatur förändrats under samma tidsperiod. Korrelationen verkar helt övertygande, om inget görs för att stoppa utvecklingen kommer öknarna att breda ut sig och havsvattenståndet att stiga.

Ett antal slarvfel i de kemiska beteckningarna, drar ner helhetsintrycket. Boken verkar också överredigerad och överkolorerad. Många av förklaringarna av de fysikaliska omständigheterna ges i åskådliga bilder. I dessa har man tyvärr pressat in talrika färgfält viket ger ett rörigt intryck. Faktarutorna blir i det närmaste oläsliga av stark bakgrundfärg och minimal grad på bokstäverna. Samma bok i dubbelt så stort format men mer återhållsamt formgiven är recensentens rekommendation om boken trycks upp i en andra upplaga.


Hanaholmens koleldade fjärrvärmeverk i Helsingfors är ett exempel på energiutvinning som Helsingfors stad måste ersätta med en miljövänligare enhet om staden skall nå upp till målsättningarna att minska stadens koldioxidutsläpp. Foto: Staffan Garoff /Bokebacken


Är det sjunkande oljepriset ett tecken på att el-bilarna är på kommande? (US dollar/fat, Ett fat = 42 US gallon ˜ 158,97 liter, 58 USD/fat = 365 USD/ton) HBL, 30.11.2018, s. 38

THOMAS GAROFF

9 december 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.