Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Ett budskap om tillvaron i buskaget

Bromarv har tidigare varit en självständig kommun i sydvästligaste delen av Nyland men hör idag efter ett flertal kommunsammanslagningar till Raseborgs stad. Trakten är en utpräglad svenskbygd och erbjuder ett oerhört naturskönt landskap som domineras av torra sandåsar skapade av den massiva inlandsisen för cirka 10 000 år sedan. Under vinterhalvåret råder en viss stiltje över samhället men till sommaren vitaliseras hela bygden genom en omfattande tillströmning av sommargäster.

Mitt i detta sommarparadis har Elisabeth Mladenov ställt ut sina målningar i ett improviserat galleri i ett av motellen intill kyrkbyn. Konstnärinnan bor och verkar i Houston i Texas, USA, det vill säga i en trakt som inte kan vara mera olik de slumrande idyllerna i Bromarv. Genom att kombinera dessa aparta kulturmiljöer har hon utnyttjat en skapat en mångsidig inspirationskälla vari hon söker sig fram i nya uttrycksformer för sin konstnärlighet.

Tidigare har Elisabeth Mladenov visat prov på stor teknisk skicklighet i sina målningar som stundtals uppvisar en nästan fotografisk skärpa i all sin detaljrikedom. Men i hennes senaste produktion har hon helt sadlat om och i stället börjat söka efter genuint konstnärliga dimensioner i så gott som helt abstrakta målningar. Som hon själv uttrycker sig: ”Jag låter det bara komma ur mig.”

Ett lysande exempel på denna produktion är tavlan ”Through the Thicket” här nedan. Namnet syftar på en närapå ogenomtränglig snårskog som man ställvis kan finna intill vattendragen i Houstontrakten som inte består av rejäla träd utan snarast stora buskar med stammar som mera liknar grenar. När man beskådar tavlan får man en känsla av att man befinner sig inne i snåret dit solljuset knappt når in. Dunklet åskådliggörs i bilden av de nästan svartblåa knotiga grenarna samtidigt som åskådaren kan skönja dagsljuset i form av det gula skenet och de ljusa reflexytorna som är utspridda i nedre delen av målningen. Fast ingen av färgerna är tonade i förhållande till varandra ger framställningen genom sin kontrastrikedom snarare ett budskap om tillvaron i buskaget än en romantiserad miljöskildring i stil med Werner Holmberg eller Hjalmar Munterhjelm.

Eftersom tavlan är till den grad abstraherad, nästintill bara en struktur, är det givetvis fritt fram för envar att tolka innehållet som han eller hon önskar men Mladenov har hur som helst tagit ett mycket lyckat steg ut ur den avbildande konsten till ett mera fritt konstnärligt uttryck.

Målningen Through the Thicket, 2018, olja på duk, 76x102 cm, med tillstånd av Elisabeth Mladenov.

THOMAS GAROFF

12 augusti 2019

www.elisabethmladenov.com

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.