Bokebackens
kultursida

Lästips

Tron hjälpte Nanda
ur moraliskt dilemma

Efter läsarsuccén med Nanda har Boråsförfattaren Leif Svensson nu skrivit en fortsättning med titeln Mor behöver dig. Den kopplar på berättelsen där vi lämnade Nanda i Kristiania under första världskriget och beskriver målande Nandas fortsatta äventyr till sjöss och hur hon slutligen kom att återvända till sin barndoms Öland. Texten präglas av Leif Svenssons förmåga att väva samman omsorgsfull research med skönlitterärt driv, en egenskap som genast fångade hans publik och mer eller mindre tvingade fram en avslutande del.

Handlingen utspelas på en rad olika fartyg med hamnar vid Nordsjön och Atlantkusten och tiden är kriget sista år med all den dramatik som detta innebar. Vi har ju den föreställningen att Sverige höll sig utanför de båda världskrigen men då måste man räkna bort den civila sjöfarten som krävde stora offer. Norrmännen var lika illa ute, Leif redovisar att det norska rederiet Fred Olsen under perioder kunde förlora flera fartyg i veckan. Nandas olika fartyg klarar sig men ett är nära att minsprängas och stormarna kommer ingen undan. Vid ett sådant tillfälle i de farliga vattnen norr om Skagen spolas hon överbord men kastas som genom ett mirakel tillbaka till fartyget av nästa jättevåg.

Nanda är av osedvanligt segt virke och överlever också under en påtvingad vistelse i Frankrike en livshotande sjukdom, vårdad av en skicklig läkare och med empatiska nunnor runtomkring sig. Där föds nog hennes tankar på en gudomlig avsikt med jordelivet, vilka hon snart växlar in i personlig tro och som bär henne framåt genom svårigheterna. Ett av hennes moraliska dilemman är de två barnen som hon av de hårda omständigheterna tvingats lämna bort i andra människors vård, men som hon odlar kontakten med så gott det går. Livet till sjöss har oregelbunden karaktär.

Tidens stora skeenden, depressionen, spanska sjukan, arbetarrörelsens framryckning, finns med i fonden. Nanda tänker rösta på Per-Albin, drömmen om det goda hemmet börjar formuleras, hopp väcks hos många fattiga och förtryckta människor. Själv arbetar hon sig upp med hjälp av energi och allt större rutin och avancerar så småningom till förste steward, alltid omtyckt för sitt rättframma men samtidigt godlynta sätt. Nanda kommer snabbt människorna in på livet. Hon kan både ta en dram med sjömännen och förmana dem om så krävs.

Så kallar en inre röst tillbaka Ölandsflickan Ferdinanda Johansson till barndomshemmet och sin sjuka mor. Nanda tar genast itu med upprustning av den förfallna stugan och deras gemensamma försörjning och ser till att modern får en trygg och kärleksfull sista tid i livet. Det är just i denna stuga som författaren som pojke möter sin åldrande mormor, får höra spännande historier om livet till sjöss och om kampen för tillvaron när den iskalla fåken slår till mot Öland.

Nu finns allt dokumenterat i två högst läsvärda volymer.

TORKEL IVARSSON

10 juli 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.