Bokebackens
kultursida

Lästips

Underhållande djupdykning i europeiska kulturens gryning

James Naughtie är huvudredaktör för ett gigantiskt bokverk som utgivits av förlaget Dorling Kindersley i England. Man har försökt göra en sammanställning av litteratur som haft en stor historisk, kulturell, politisk, vetenskaplig eller ekonomisk betydelse för mänsklighetens utveckling. Till sin hjälp har Naughtie haft tjugo medredaktörer som tagit sig an olika delområden. Det är frågan om en typisk förlagsprodukt där man ur ett gigantiskt material saxar ihop en underhållande djupdykning i framförallt Europas kulturhistoria.

Redaktörerna gör inga försök att knyta samman materialet eller leta efter generella historiska utvecklingslinjer i urvalet. Det är något som varje läsare får lov att göra själv. De enskilda bokpresentationerna påminner mera om söndagsartiklar som man brukar få sig till dels i större dagstidningar. Vad som lyfter texterna högt över nivån för normal helgläsning är utsökt vackra bilder på finaste möjliga kritpapper.

Som rubriken anger har redaktörerna gjort ett formidabelt svep av ämnen inom nästan alla områden inom Europas kulturhistoria, så att det inte är meningsfullt eller ens möjligt att i samband med en kort recension beröra alla aspekter. Här dock några kommentarer om tre generella trender som kan skönjas i materialet.

Den grekiska mytologin som har sitt ursprung i den mykenska kulturen som sedan togs över av de invaderande grekerna har lämnat efter sig ett mäktigt kulturarv som färgat av sig i talrika av de presenterade böckerna. Illiaden och Odyssén som beskrivs i Homeros diktsamling kom att utgöra den kulturella och religiösa bas som var förhärskande ända fram till den Hellenska perioden. Då stöptes detta mytologiska arv om för att passa in i den kult som hade sin tyngdpunkt i Pergamontemplet i Levanten. Senare omformades det av Virgilius (70 – 19 f. Kr.) för att ge en celeber bakgrund åt Romarriket. Därefter har detta mytologiska arv fortsatt att influera otaliga litterära sammanhang ända in i våra dagar, lite som ett alleuropeiskt kulturarv.

Den andra kraftfulla kulturella strömningen i den europeiska kulturen utgörs av kristendomen, vilket också påverkat valet av de presenterade böckerna. Inledningsvis beskrivs Dödahavsrullarna som är våra äldsta bevarade skriftliga källor och utgör delar av Gamla testamentet. Kristendomen har levat jämsides med den 1000 år äldre grekiska mytologin och gradvist tagit över och skjutit ut antikens kultur i periferin. Men helt lyckades kristendomen inte överglänsa arvet från antiken utan en oscillerande jämvikt har fortgått.

Den tredje stora kulturella faktorn man känner igen i samlingen är den framväxande vetenskapen och dess växelspel med kristendomen. Katolska kyrkan ville förklara världen på basen av den skolastiska treenighetsläran. Därför kom många uppfattningar att låsas fast på ett sätt som senare skulle visa sig stå i stark kontrast till vad som kunde påvisas vetenskapligt. Ett antal av dessa berömda avhandlingar presenteras i bokvalet så som Kopernicus, Keplers och Galileis bevis för den heliocentriska världsbilden samt Charles Darwins utvecklingslära som stötte på ett häftigt motstånd inom de religiösa kretsarna. Friktionen mellan religionen och vetenskapen är något som fortgår än i dag och man kan med skäl anta att helt nya svårlösta problemställningar kommer att dyka upp allt efter att vetenskapen kommer fram med nya rön.

Som helhet kan man säga att samlingsverket som Dorling Kindersley gett ut erbjuder en ypperlig möjlighet att repetera en uppsjö av kulturella företeelser som presenterats i bokform. Det är en ypperlig bredvidläsning för till exempel gymnasister som vill förkovra sig i Europas kulturhistoria men varför inte också för oss alla som har en begränsad kännedom inom detta område.

THOMAS GAROFF

4 januari 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.