Bokebackens
kultursida

Lästips

Nya fakta om Naziguldet

Det säges att det enklaste sättet att sälja en bok är att plätta ett hakkors på pärmbilden. Om man därtill nämner något om en guldskatt i rubriken är boken som gjord för den annalkande julmarknaden. Detta är just vad Marcus Wallén har gjort med sin bok ”Naziguldet och de invigdas hemlighet”, och resultatet har inte låtit väntat på sig; travar av boken ligger på nyhetsdisken i Akademiska bokhandelns entréhall i Helsingfors. Det mesta av innehållet i boken är känt från tidigare och har publicerats i otaliga böcker och filmer samt söndagsartiklar i större dagstidningar, och handlar om hur tyskarna i Tredje riket beslagtog och gömde undan allt guld de kom över i de ockuperade länderna, och hur det sedan upphittades och återbördades till sina rättmätiga ägare.

I den första hälften av boken går författaren igenom huvuddragen i Andra världskriget och koncentrerar sig där på hur tyskarna systematiskt samlade in guldreserverna som fanns i de erövrade ländernas centralbanker. I mångt och mycket bygger denna bok på vad som tidigare redovisats i W. Stanley Moss utförliga studium i Gold is Where You Hide it (1956) samt i Ian Sayer och Douglas Bottings Nazi Gold (1984).

Författarens eget bidrag kommer i den senare delen av boken där han kommer fram med ny information om hur delar av Riksbankens tillgångar användes för att finansiera den så kallade Råttrutten, en organiserad flyktväg för efterspanade tyska krigsförbrytare som gick via Schweiz till Francos Spanien för att sluta i Juan Peróns Argentina.

Bakgrundsfakta som kartlägger både finansieringen och organisationen av ”slussen” har författaren överraskande nog funnit i Sven Hedins arkiv. Här måste dock genast framhållas att Hedin inte på något sätt var involverad i dessa arrangemang. Men han var god vän med Wipert von Blücher som 1922-1925 var legationsråd vid den tyska beskickningen i Stockholm och Tysklands sändebud i Helsingfors 1935-1940. Från sonen fick Hedin brev där man mellan raderna kan utläsa klara indikationer på att sönerna Hubert och Lüder von Blücher på något sätt var inblandade i verksamheten.

Mycket av händelserna gäller hur nästan en tredjedel av Tredje rikets guld- och valutareserver gömdes i alptrakterna kring Garmisch-Partenkirchen. De allierades specialtrupper lyckades hitta större delen av guldet som gömts i gropar runt en djup alpsjö. Men enligt flera oberoende beräkningar försvann delar av skatten motsvarande cirka fyra miljarder euro. Familjen von Blüchers villa på Gsteigstrasse 38 i Garmisch-Partenkirchen spelade här en central roll också om detaljerna i familjens delaktighet i stölden och slussandet av krigsförbrytare till Argentina aldrig gick att fastställa. Bröderna visade sig däremot senare ha mycket stora tillgångar då de slog sig ner i Sydamerika.

Boken ger en bra bild av de tumultartade omständigheter som rådde i slutskedet av Andra världskriget då Tredje riket befann sig i upplösningstillstånd och de allierades styrkor avancerade allt snabbare mot Berlin. Situationen för de tyskar som ansvarade för att gömma guldet blev tragikomisk då Tyskland plötsligt upphörde att existera och transportörerna inte visste vem guldet tillhörde. En och annan stod sig själv närmast. Också om mycket som tas upp i boken är känt från tidigare ger beskrivningarna av familjen von Blüchers andel i dramat ny information.

THOMAS GAROFF

2 november 2019

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.