Bokebackens
kultursida

Lästips

Etnologiska äventyr
hos Sydamerikas indianer

Äpplet faller inte långt från trädet brukar man säga, och det gäller i högsta Nils Erland Herbert Nordenskiöld (1877-1932). Som son till den berömda polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld föll det sig naturligt att också Erland länkades in på upptäcktsresandets bana. Men i stället för att rikta in sig på de kalla regionerna valde han att uppsöka närmast tropiska miljöer i Sydamerika. Många resor gjorde han tillsammans med sin kusin Otto Nordenskiöld som också deltog i omfattande antropologiska kartläggningar av Sydamerikas indianstammar. Erland meriterade sig 1913 genom sin forskningsverksamhet för tjänsten som intendent för avdelningen i folkkultur vid Göteborgs museum och år 1924 till en professur vid Göteborgs universitet i samma ämne.

Åren 1913 och 1914 företog Nordenskiöld en omfattande forskningsresa till Brasiliens och Bolivias gränstrakter, en resa som kom att mäta tusentals kilometer i vanligen helt väglösa trakter. Syftet med resan var att studera och dokumentera kulturen hos de indianstammar som ännu levde helt isolerade och därigenom var totalt opåverkade av alla yttre kulturströmningar. Resultatet blev en reseskildring på över 600 sidor där han beskriver den ena indianstammen efter den andra, men livar förtjänstfullt upp berättelsen genom att skildra det ena hisnande äventyret efter det andra under färderna mellan de små samhällena. I boken skildras allt från stammarnas näringsfång, klädsel, festriter, jaktmetoder, tamboskap till konstformer, hällristningar, familje- och stamsammansättningar samt deras gravskick. Också deras abstrakta föreställningar i samband med religiösa ceremonier blir väl beskrivna. I vissa fall har han till och med lyckats teckna ner noter till deras sånger. Vad som gör boken extra värdefull är det excellenta bildmaterialet, hela 271 svartvita fotografier som backar upp detaljbeskrivningen av alla föremål som utgjort delar av stammarnas vardagliga liv. Under sin resa samlade han också in massor av exemplar av dessa vardagliga ting som nu utgör en omistlig del av museets Sydamerikasamling.

En pikant krydda i boken utgör det faktum att författarens fru Olga Nordenskiöld följer med sin man under hela resan och delar med honom medgångar och motgångar, vilket ger stoff till många tokroliga inslag i färdbeskrivningen. Tala om att testa sin fru.

Den största strapatsen kommer dock allra sist i boken; Första världskriget bryter ut i Europa 28 juli 1914. Det dröjer ett bra tag innan nyheten når upp till Bolivias bergstrakter men för paret Nordenskiöld blir situationen komplicerad. Ingen i dessa trakter vet riktigt var Sverige ligger och om landet hör till ententen eller till axelmakterna. Inte heller vet man om deras pass är mera gångbart eller om deras valutatillgångar skall beslagtas. Så länge som de befinner sig bland indianerna i urskogen går det ingen nöd på dem men där får de inte heller någon information om vad som sker i resten av världen. Inte ens de själva vet om Sverige är med i kriget eller inte. Detta slutspel ger ett extra spänningsmoment åt berättelsen som gör boken än mera läsvärd.

THOMAS GAROFF

18 september 2018

Läs mer om upptäcktsresande här:
http://www.bokebackenskultursida.se/bolinder.html
http://www.bokebackenskultursida.se/blomberg.html
http://www.bokebackenskultursida.se/paradis.html
http://www.bokebackenskultursida.se/lundkvist.html>

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.