Bokebackens
kultursida

Lästips

Gripande om kosmopolitisk familj

René Nyberg har varit verksam under hela sitt yrkesföra liv inom Finlands utrikesministerium och därvid hamnat att fördjupa sig i förhållandena i Sovjetunionen som alltid utgjort det viktigaste bevakningsområdet för finsk utrikespolitik. Kulmen på detta arbete för Nybergs del var då han verkade som Finlands ambassadör i Moskva. Den långvariga stationeringen i Sovjetunionen gjorde att han fullständigt kom att behärska ryska och då han därtill genomgått Tyska skolan i Helsingfors som gett honom starka kunskaper även i detta språk har han haft goda möjligheter att orientera sig i de politiska förhållandena över hela Östeuropa.

Nyberg hade en helt normal uppväxt i efterkrigstidens Helsingfors. Han gick igenom Tyska skolan med goda betyg delvis på grund av att familjen var flerspråkig, han talade svenska med fadern men umgängesspråket var finska. Föräldrarna talade tyska med varann men modern talade också flytande ryska. Familjen ägnade inte det förflutna alltför stor uppmärksamhet och som normal yngling var Renés tankar av förståeliga skäl riktade åt annat håll.

Allt förändras när han oförhappandes stöter på en småkusin som bor i Israel och som han inte ens vetat existerar. Kusinen talar lettiska och hebreiska men det visar sig att de har ett gemensamt språk: ryskan. De återknutna släktbanden väcker Nybergs nyfikenhet och han börjar kartlägga familjens förflutna som visar sig vara förknippad med flera hemligheter. Nyberg hade alltid känt till att familjen på spinnsidan hade ett judiskt förflutet men frågan hade aldrig berörts, officiellt bekände sig hela familjen till den lutherska tron.

Hans nyfikenhet får honom att inte bara ta reda på sin familjs bakgrund utan också att kartlägga förhållandena i Finland och de baltiska länderna vis-á-vis minoriteternas öden i fötterna på starka nationalistiska strömningar och brutala stormakters maktpolitiska uppgörelser. Resultatet blev en mycket väl underbyggd allmänpolitisk analys inbakad i en spännande och i många fall skrämmande familjehistorik.

För att inte förta något av läsupplevelserna för någon som vill bekanta sig med boken skall här inte avslöjas några detaljer i den dramatiska berättelsen. En gripande detalj kan man dock inte låta bli att nämna: Bilden av författarens mors kusiner. Fyra unga flickor har prydligt ställt sig framför kameran för att avporträtteras. Den äldsta, Mascha står lite bakom sina yngre systrar. Hon var den enda som fick plats på det sista tåget från Riga till Moskva. Följande tåg, som de yngre systrarna skulle ta stoppades av de framryckande tyskarna i samband med operation ”Barbarossa” och flickorna blev omgående arkebuserade.

Boken ger en gripande läsupplevelse, tyvärr är boken tillgänglig endast på finska.

THOMAS GAROFF

18 juni 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.