Bokebackens
kultursida

Lästips

Praktverk om ångbåtspionjären Owen

Han var på god väg att bygga Sveriges första bil men det mekaniska snillet Samuel Owens namn kom i stället att förknippas med ångdrivna fartyg. Owen (1774-1854) var en av våra mest betydande innovatörer på det mekaniska området men glömdes nästan bort efter sin död. Denna lucka i vår kunskap om det dynamiska 1800-talet har täppts igen av författaren Arne Sundström i den rikt illustrerade biografin ”Samuel Owen, teknik- och ångbåtspionjär”, ett praktverk som bör tilltala en större krets läsare än bara de teknikfrälsta.

Samuel Owen kom 1804 från den ledande industrinationen England till Sverige inbjuden av kanslirådet Abraham Niclas Edelcrantz för att installera några ångmaskiner i Stockholm och Dannemora. Han återvände snart i ett liknande uppdrag och blev kvar här, efter ett par år med egen verkstad på Kungsholmen i Stockholm. I Owens gjuteri tillverkades allt möjligt, från balkongräcken till kanonborrar men den stora produkten var tröskverk och det vi mest förknippar honom med, ångmaskiner. Dessa kom till nytta i gruvor, verkstäder och kvarnar men framför allt i fartyg.

Waterwitch var det allra första och därtill försedd med propeller, men försöket blev inte särskilt framgångsrikt utan Owens fartyg därefter, inalles 27, framdrevs alla med hjul. Det allra mest kända är Yngwe-Frey, en hjulångare som var vår allra första ångbåt i linjetrafik och med vilken Carl Jonas Love Almqvist låter sergeant Albert och mamsell Sara Videbeck resa till Arboga en sommardag mot slutet av 1830-talet.

Owen som alltså levererade maskinutrustningen blev ofta delägare i fartygen och slutligen också sin egen skeppsbyggmästare. Hans skepp rörde sig i allt större områden, Mälaren, Stockholms skärgård och Vänern via Göta kanal, men också över Östersjön till Åbo och S:t Petersburg. Flottans första ångdrivna fartyg Odin med maskineri från Kungsholmen anlöpte till och med London.

Samuel Owen kom att bli en av de viktigaste kuggarna i utvecklingen av industrinationen Sverige, men hade inte mycket ekonomiskt utbyte av denna gärning för egen del. Han hyllades allmänt för sina insatser, umgicks i landets elit, valdes in i både Lantbruksakademin och Vetenskapsakademin, men dog utblottad och sjuk.

Förutom hans gravsten finns inte många minnen kvar. På Tekniska museet i Stockholm står dock en av Owens ångmaskiner och en supportsvarv som användes vid Åkers styckebruk ända fram till 1941.

TORKEL IVARSSON

10 december 2013

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.