Bokebackens
kultursida

Lästips

Fem kritiska dagar i Petrograd

Förlaget Sanasato Oy har nyutgivit en bok som arbetarrörelsen i tiderna publicerat i Tammerfors efter ”Februarirevolutionen” 1917. Boken behandlar på ett dokumentärt sätt de kritiska händelserna i Petrograd (S:t Petersburg) som utspelade sig under fem dagar, från fredagen den 16 till måndagen den 19 mars 1917. Materialet verkar sammanställt dels på basis av ryktesfloran, dels av vad som upptecknats på publika tillställningar, tidningsartiklar samt intervjuer med personer som befunnit sig i händelsernas centrum. Ofta refereras till en ögonvittnesskildring som återgivits i någon tidning. Inga källor anges. Å andra sidan måste man förstå svårigheterna att under denna tid inhämta pålitlig information då det var omöjligt att under dessa tumultartade dagar ens veta vem som representerade den officiella regeringen. Någon författare uppges inte för boken, så man måste utgå ifrån att den har sammanställts som ett redaktionellt grupparbete på Sanasato Oy förlagets redaktion.

I första delen skildras hur den tilltagande livsmedelsbristen ger upphov till långa köer utanför butikerna som sedan leder till demonstrationer som i sin tur brutalt skingras, ofta genom att polisen och gendarmerna börjar beskjuta folkmassorna. Rent surrealistiska situationer uppstår när folk vandrar helt lugnt till jobbet medan polisen mejar ner upproriska med kulspruta på andra sidan gatan. Ett annat otäckt inslag är skildringen av pojkar som börjar leka med att fort springa ut på gatan och sedan försöka hinna bort innan kulsprutan öppnar eld. Leken fortgick trots att barnen inte klarade sig undan skottskador.

Vissa intressanta tillbakablickar ges också i boken. Bland annat förklaras hungersnöden som ett resultat av att kejsaren Nikolaj II fjärmade sig allt mera från styret och att hans inrikesminister Protopopov, som var ansvarig för livsmedelsförsörjningen inte var situationen mogen. I stället för att lindra nöden började denne bekämpa symptomet genom att beväpna poliskåren och gendarmeriet. Bland annat lät han utpostera krypskyttar på hustaken för att beskjuta människosamlingar.

Man får en uppfattning att vad som gick av stapeln i ”Februarirevolutionen” var en helt intern S:t Petersburgaffär. Hungersnöden i staden ledde till oroligheter vilket i sin tur ledde till att allt flera anslöt sig till socialrevolutionärerna. Till slut blir det oklart vem som har makten i staden. När sedan kejsaren tänker ta sig från Tsarskoje Selo in till staden stoppas hans tåg av trilskande järnvägsarbetare så han måste byta till ett annat och återvända. I detta sammanhang abdikerar han till förmån för sin bror som dock ställer juridiska villkor, vilket leder till att maktfördelningen blir än mer förvirrad. Till slut verkar dock ”Stadsduman” i Petrograd tillskansa sig en tillräckligt stark position att den kan anse sig representera en provisorisk regering varpå soldaterna och matroserna avväpnar polisen och gendarmerna.

Senare delen av boken ger en översikt över händelserna i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Björneborg under samma tidsperiod. Överlag får man förutom intrycket att ”Februarirevolutionen” var en intern palatsrevolution i Petrograd, känslan av att denna första revolution gick ganska oblodigt till. Det var mera fråga om en uppslutning kring de revolutionära grupperna än en regelrätt resning på barrikaderna. Boken fodrar rätt goda kunskaper i finska språket på grund av en lite ålderdomlig vokabulär. En lite utvidgad allmänbildning i de statsrättsliga förhållandena i Finland-Ryssland under ifrågavarande period är också till stor nytta då flera för nutida läsare oklara sakförhållanden av skribenterna upplevs som självklara.

THOMAS GAROFF

30 december 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.