Bokebackens
kultursida

Lästips

God vägledning om kinesiskt porslin

Anna och Björn Gremner har skrivit en koncis bok om nästan allt som berör gammalt och nytt kinesiskt porslin, Det blåvita guldet från Kina. I boken går författarna genom porslinets historia genom att olikheterna i porslinstillverkningen definieras för alla de olika kejsardynastierna. Från den första kejsaren Qin Shi Huang Di (221 – 206 f. Kr.), han med terrakottaarmén, ända fram till Xuantong (1909 – 1912) och införandet av republiken. Också förhistoriska fynd och gravgods beskrivs samt produktionen under republikens tid (1912 – 1949).

Vidare avhandlas förändringarna i de industriella förhållandena under Folkrepublikens och Mao Tse Dongs styre samt dagens tillverkning. Paret Gremner har inte enbart nöjt sig med att ge en väl strukturerad översikt, de ger också en god vägledning i hur man skall skilja de olika färgfamiljerna åt.

Grovt sett kan den kinesiska porslins- och lergodsproduktionen indelas i tre delar. Först gravfynd sedan produktionen före 1500-talet och produktionen efter 1500-talet. Gravfynden representerar en överraskande stor del av helhetsmängden, och utgör ett historiskt sett värdefullt källmaterial som belyser det kinesiska samhället och dess värdemönster. Detta porslin ligger fördolt i jorden och kommer kontinuerligt upp i dagern på grund av allmän byggnadsverksamhet.

Produktionen före 1500-talet riktades främst till Kinas hemmamarknad och i viss utsträckning till grannländerna. 1500-talet utgör vattendelaren till en era av internationell handel i och med att européerna öppnade sjöförbindelserna mellan Asien och Europa. Detta ledde till en ny typ av produktion där en ömsesidig växelverkan påverkade utformningen av godset. Samtidigt började också tekniken att framställa porslin sprida sig, först till Japan men sedan efterhand till andra länder.

Författarna ägnar frågan om tidsbestämning och förfalskningar stor uppmärksamhet. Först och främst konstaterar de att frågan om äkthet är svårdefinierad när det gäller det kinesiska porslinet redan av den orsaken att kineserna själva frejdigt kopierade sina egna mönster från tidigare epoker. Sålunda kopierades under 1600-talet, 1500-talsmönster och under 1700-talet 1600-tals mönster vilket gör att tidsangivelserna som bygger på namnet på kejsaren under ifrågavarande mönsters tid inte motsvarar produktionstidpunkten.

Förutom dessa ”lagliga” förfalskningar förekommer en uppsjö av rent kriminella bedrägerier. Författarna går igenom vilka metoder som används för att fastställa den exakta åldern på en omtvistad pjäs. En av de bästa är (med risk för missförstånd av recensenten) en så kallad omvänd 13C- metod.

Vid bränningen av lerblandningen i porslinet upphettas massan till över 1350 °C. All kol avgår då från leran som sintras till porslin. Detta innebär att all naturlig 13C försvinner från föremålet och den uppvisar då inga spår av radioaktivitet. Med tiden absorberar emellertid föremålet på nytt 13CO2 från luften och börjar åter avge radioaktivitet, ju mera desto äldre föremålet är. Metoden är pålitlig men dessvärre har svindlarna lärt sig att också kringgå denna bestämningsteknik. Författarna ger försynt rådet att om du tycker att pjäsen är vacker och vill ha den på väggen och den har ett vettigt pris som du är villig att betala så ok då.

Paret Gremners bok är en ypperlig kort sammanfattning av allt det viktigaste man behöver veta om man börjar intressera sig för kinesiskt porslin vare sig det bygger på intresse för historia eller för att man tilltalas av artiklarnas estetiska skönhet eller till och med om man tror sig kunna använda det kinesiska porslinet som investeringsobjekt.

THOMAS GAROFF

1 november 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.