Bokebackens
kultursida

Lästips

Psykopaten är ett rovdjur

De flesta människor man kommer i kontakt med är lyckligtvis i stort sett normala, det vill säga har ett fungerande känsloliv, förstår andras reaktioner och kan leva sig in i hur deras medmänniskor känner sig och anpassa sitt beteende med hänsyn till detta på ett civiliserat sätt. Olika individer har mer eller mindre av denna social förmåga, men i regel fungerar samspelet i familjen, organisationen eller på arbetsplatsen rätt väl. Man respekterar varandras uppfattningar, försöker lösa konflikter innan de bli farliga och inser att ett bra arbetsklimat gör att alla mår bättre och åstadkommer mer tillsammans.

Sen finns det ett undantag som bekräftar regeln: psykopaten. En psykopat är rent intellektuellt medveten om mänskliga reaktioner, till och med bli bra på att imitera dem men kan aldrig förstå dem på en djupare, själslig nivå. Psykopaten kan fejka känslor så väl att andra får dåligt samvete. Men olycka, sorg, förtvivlan och oro hos medmänniskor berör inte psykopaten det minsta. Felet ligger alltid hos den som stått i vägen för psykopatens ambitioner och utsatts för dennes manipulationer, kränkande handlingar och i svåra fall direkt brottslighet.

De rent kriminella psykopaterna sitter dock i regel i fängelse och är därför oskadliggjorda. Värre är det med de skenbart socialt anpassade som både privat och i arbetslivet kan ställa till stor skada. De har inga som helst hämningar, visar aldrig någon ånger och drar sig inte för att ljuga om sina meriter. Väl på plats kan det dröja länge innan de avslöjar sig, men då kan kostnaderna för deras underminerande verksamhet ha hunnit bli mycket stor i form av avhoppade medarbetare och sämre resultat. Motivationen hos dem som tvingas stanna är som bortblåst.

Psykopatens enda intresse är att uppfylla sina egna mål – att utöva kontroll och makt, ofta mycket brutalt. Som chefer använder de härskartekniker och mobbning, men också en slags hjärntvätt som går ut på att ställa ut löften om förmåner som aldrig uppfylls. Det grandiosa draget hos dem gör att de anser sig överlägsna alla andra.

På en hierarkisk arbetsplats där man är dålig på att informera personalen trivs psykopaten som fisken i vattnet och snålar själv med informationen för att göra andra osäkra, till och med börja tvivla på sig själva. Psykopaten vill skrämmas och förnedra tills offren känner sig värdelösa. Dunkelhet och otydlighet är som godis för psykopaten som vill sätta sina egna spelregler. Det optimala för psykopaten är att ha ett företag i företaget utan insyn.

Psykiatrin står i princip maktlös mot psykopaternas framfart. Diagnosen är svår att ställa och det finns ingen effektiv behandling. Även erfarna läkare kan bli lurade av deras skickliga försvar och övertygande undanflykter. Ett vanligt råd är därför att om du tror att du råkat ut för en psykopat – fly fältet innan du själv får mentala problem. Tyvärr är det lättare sagt än gjort på dagens arbetsmarknad.

En metod som rekommenderas för den som väljer att ta upp striden med en psykopat är att dokumentera allt. ”Bara fakta kan rädda dig mot den mästerljugande psykopaten”, skriver psykologerna Lisbet Duvringe och Mike Florette i Psykopater i arbetslivet.

Det är bekvämt att stämpla en person som är elak i största allmänhet som psykopat. Så enkelt är det inte och för att skapa någon slags ordning upprättade den stora auktoriteten på området, Robert D. Hare på 1980-talet en lista på tio kriterier som bör uppfyllas. Här den giftiga cocktailen:

Ytlig charm och vältalighet

Grandios och egocentrisk

Patologisk lögnare

Manipulativ och svekfull personlighet

Fullständig avsaknad av ånger och skuld

Ytliga känslor eller affektionskänslor

Fullständig avsaknad av empati

Stort behov av stimulans

Parasitisk livsstil

Lisbet Duvringe och Mike Florette har inte som Hare erfarenhet av fall inom kriminalvården utan utgår i sin bok från ett antal intervjuer med anställda som råkat ut för psykopater. Gemensamt för många av berättelserna är hur arbetsgivare lurats av charmiga och begåvade personer, som verkar ha den perfekta bakgrunden och ett brinnande intresse för jobbet. Därför börjar det inte ringa i varningsklockorna i tid. Endast de som har oturen att arbeta närmast den felrekryterade förstår snart hela vidden av katastrofen.

Det är svårt för en överordnad att fatta vad det är frågan om när han eller hon aldrig sett hur psykopaten kan explodera i aggressivitet. Om en högre chef är närvarande kan vederbörande nämligen hålla sig i skinnet för att inte förstöra sina karriärmöjligheter.

Psykopater är otåliga och impulsiva. Allt ska ske genast och de måste ständigt ha stimulans. Författarna citerar psykologerna William och Joan McCord, som menar att psykopater är som små barn, helt uppslukade av sina egna behov som kräver omedelbar tillfredsställelse. De har inga långsiktiga mål utom sina egna och beter sig helt ansvarslöst: ”JAG” ska fram. Utan att rodna tar de åt sig äran för andras arbete. Om de beslås med en lögn hittar de genast på en ny för att skyla över den första.

Två problem som författarna endast snuddar vid är för det första hur svårt det är att skaka av sig psykopater. När ett tillräckligt antal kompetenta medarbetare omkring dem fått sparken eller slutat måste till slut något göras. Har man fått in fel person gäller det att minimera skadan genom att lyssna på de anställda och handla därefter. Vilket leder till den ännu helt obesvarade frågan: Om det skulle lyckas – vad gör samhället med denna armé av friställda ”rovdjur” som inte bör ges något större ansvar i fortsättningen? Det rör sig om två- tre procent av alla individer, vilket blir långt över 100.000 fall i det svenska arbetslivet.

ULF IVARSSON

5 maj 2015

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.