Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Utställning med liten svart pärla

Stadsdelen Malm ligger i nordöstra hörnet av Helsingfors och har i tiderna utgjort delar av Botby gård, en av storgårdarna i Helsingfors omnejd. Idag har orten utvecklats till ett av storstadens delcentrum i skärningspunkten av den norrgående tågbanan och Ring I. Intill stationen har uppförts en omfattande kommersiell galleria med tillhörande allaktivitetshus. Här har Jertta Ratia ställt ut tio av sina senaste målningar som hon producerat åren 2018 och 2019.

Jertta Ratia inledde sin konstnärsbana efter att hon avslutat en framgångsrik yrkeskarriär, och kan nu hänge sig åt sitt stora intresse. Tavlorna karakteriseras av ett hurtfriskt och frejdigt måleri som visar på ett stort mod. Det gäller både hennes val av motiv och färgskala och hennes beredskap att föra fram tavlor med mycket olika helhetsstämningar. En tavla förtjänar en närmare presentation och visas här nedan som ett hastigt gjort skissutkast.

Tavlan Stigande och sjunkande former (2018) visar ett kraftfullt bergslandskap. Kompositionen för tankarna till Ellen Thesleffs gyllene period i början på 1900-talet. Hon målade då motiv från det kuperade Toscanalandskapet, men med en färgskala med motsatta förtecken. I Thesleffs tavlor får man njuta av en ljusklar utstrålning av nästan glödande färger som står i total kontrast till Ratias brutala svartmuskighet. Den motsvaras närmast av Seiichi Haras färgskala i hans målningar från 1950 av vulkanen på ön Sakurajama. Det skulle vara en upplevelse att få se alla tre konstnärernas tavlor bredvid varann. Man är frestad att sammanfatta sina intryck av besöket i Malm som: ” En liten utställning med en liten svart pärla”.

Snabbskiss av Jertta Ratias tavla ”Nousevat laskevat muodot” (Stigande och sjunkande former), (2018), TG/Bokebacken

THOMAS GAROFF

23 februari 2020

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.