Bokebackens
kultursida

Lästips

Allegori mot tyranniet

Året var 1941. Hitler hade lagt en stor del av Västeuropa under sig, inklusive våra grannländer Norge och Danmark. Den svenska regeringen krökte rygg för den tyske diktatorn och tillät permittenttåg och malmexport. I samhällets elit fanns åtskilliga som ville gå ännu längre, Sverige skulle bli en del av det nya Tredje riket likt Brändebols by som inordnades under herremannen Bartold Klewens hårda regemente i Vilhelm Mobergs allegori Rid i natt. I denna gör författaren i välformulerat raseri upp med anpassningspolitiken och den tyske adressaten reagerade följaktligen med att bränna boken på bål. Moberg var i gott sällskap, bland andra författare som erhöll denna hedersbevisning var Per Lagerkvist som redan i början av 1930-talet insåg vartåt det barkade hän med den gamla kulturnationen.

Handlingen i Rid i natt utspelas i en liten småländsk by år 1650. De dittills fria bönderna i Brändebol får beskedet att de nu tillhör den inflyttade tyske herremannen överstelöjtnant Klewen på Ubbetorp där de fortsättningsvis skall göra dryga dagsverken. Bönderna samlas uppretade till bystämma och på initiativ av den unge Ragnar Svedje förkastar de livegenskapen och lovar varandra att stå emot den nye herren. Men när Klewen skickar ut sin fogde Lars Borre och hans män är det bara två av byamännen, Klas Bock och Svedjebonden som gör motstånd, Svedje så kraftfullt att han skadar en av knektarna och tvingas fly till skogs.

Åldermannen Jon Stånge, med vars dotter Botilla Svedje är trolovad, manar de övriga till lydnad, därtill övertalad av Borre; ”intet ont skall ske den välsinnade. Den hörsamme kan vara trygg”, försäkrar Klewens befallningsman.

Det är inte bara i Brändebol som folket tvingas böja sig för övermakten utan även i andra byar runtom i Småland. Upprorsstämningen växer och en kväll kommer budkavlen till åldermannen Jon Stånge, budkavlen som manar till kamp för frihet. Stånge rannsakar sitt samvete men uppskrämd av fogden gör han något oförlåtligt och gräver ner brädet som i ena änden är svartbränt, i den andra rödfärgat som av blod. De slavande bönderna fortsätter sin tröstlösa vandring morgon och kväll till alltfler dagsverken samtidigt som deras egna odlingar och självkänsla förfaller.

Svedjebonden inrättar sig som fredlös i den fasta övertygelsen att han en dag skall komma tillbaka till byn och sin fästmö som en fri man. Under tiden söker hans mor Sigga hjälp hos kyrkoherden herr Petrus Magni som utnyttjar sina kontakter i Stockholm för att söka rättvisa. Men hos överheten finns inget att hämta, allmogen måste ta saken i egna händer och det blir också skildringens slutackord. Budkavlen förs vidare, den måste föras vidare genom nätter och dagar, år och århundraden.

Att läsa Vilhelm Moberg är som att sitta jämte honom och hans alter ego Svedje vid lägerelden. Han språk är enkelt, målande och kraftfullt på samma gång. Vi minns hans starka rättspatos. Därför skulle Rid i natt också kunna vara berättelsen om den ockupation vi alla tvingas uppleva i dag, marknadens tyranni. ”Det är en herre som icke visar sig för sina underlydande i egen kroppslig gestalt. Han befaller genom andras munnar, han tvingar genom andras kroppar och lemmar, han slår och sticker med andras händer och jagar i skogen på andras löpande fötter.”

TORKEL IVARSSON

22 december 2013

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.