Bokebackens
kultursida

Från rullan rakt in i krigshistorien

Överste Gilbert Hamilton Foto: Eksjö museum

Låt oss börja med överste Gilbert Hamilton. I rullan så ser man fullständigt namn, födelsedatum, grad, utmärkelser, utbildning, tjänstgöring utomlands med mera. Jag ska nu förklara alla kryptiska data som står i rullan:

Överste och regementschef

Hamilton, Gustaf David Gilbert John William, Greve

Född 1869. Kom i krigstjänst 1886. Första officersfullmakt 1891. Anställd vid regementet 1921.

KSO 2kl Kommendör av Kungliga Svärdsorden andra klassen

RHohHO m sv Riddare av Hoenzollerska Husorden med svärd

PrJrk 1o 2kl Preussiska Järnkorset första ordningen, andra klass

FinlFk 2kl m sv Finländska Frihetskorset andra klassen med svärd

Öförtjk m krgd Österrikiska förtjänstkorset med krigsdekoration

RNedONO 3kl 3gr Riddare av Nederländska Oranien-Nassau-orden, tredje klass,tredje graden

KinDrO 3kl 3gr Kinesiska Dubbla Drakorden, tredje klass, tredje graden

RRS:tAO 3kl Riddare av Ryska S:t Anna-orden, tredje klassen

TK Teologie kandidat

SS Infanteriskjutskolan

UKT 70 (UK 52) Varit anställd i främmande krigstjänst i 70 månader (varav varit beordrad att tjänstgöra i främmande armé samt därunder aktivt deltagit i fälttåg 52 månader)

Detta verkar mycket spännande. Alla dessa utmärkelser och att Hamilton tjänstgjort i främmande arméer i nästan sju år. Jag gräver vidare.

Gilbert Hamilton försökte få delta i grekisk-turkiska kriget, boerkriget och rysk-japanska kriget, men fick avslag. Men när första världskriget bröt ut 1914 tog han avsked från svenska armén och anslöt sig till preussiska armén för att strida vid den österrikisk-ungerska fronten i Karpaterna.

1918 deltog Hamilton i finska inbördeskriget på den vita sidan. Redan på hösten 1918 blev han regementschef för ett preussiskt regemente, som var stationerat i södra Ukraina. Krigslyckan hade då vänt och han ledde då en mycket svår återmarsch på över 100 mil via Kiev till Köningsberg (numera Kaliningrad). Hamilton ledde efter persedelvård en bejublad inmarsch i staden.

1920 återgick Hamilton i svensk tjänst och blev 1921 chef för Kungl. Smålands husarregemente, K4 i Eksjö. Han lyckades tack vare intensivt arbete höja regementets status, disciplin och förmåga till ett av de främsta i armén. Tyvärr fick han sedan den otacksamma uppgiften att avveckla regementet efter det katastrofala försvarsbeslutet 1925. Regementet lades ner 1927. Hamilton var en av de ledande personerna bakom bildandet av en kamratförening, som fortfarande är mycket aktiv. I kamratföreningens regi startades en insamling till den berömda ryttarstatyn på Stora torget i Eksjö. Under åren 1929 – 1941 var Hamilton under några veckor varje år adjutant hos den abdikerade tyske kejsaren, Wilhelm II, i den nederländska staden Doorn.

Ryttarstatyn på Stora Torget i Eksjö. Foto: Föreningen Smålands Husarer

Att Gilbert Hamiltons lojalitet fanns hos tyskarna var ju inte särskilt konstigt, och den fortsatte livet ut. En så kallad plump i protokollet var måhända att han 1939 av Adolf Hitler utnämndes till generalmajor i tyska armens reserv. Detta förringar inte minnet av hans enastående militära karriär.

Gilbert Hamilton avled 1947. I en sång som ibland sjöngs när snapsvisorna tagit slut så förväntades man i takt med versraderna göra vissa kroppsrörelser. Så här går den:

”Infanteri” (Man marscherar)

”Kavalleri” (Man rider)

”Smålands husarer” (Man står i givakt och gör honnör)

”Och artilleri” (Man stampar i golvet och slår nävarna i bordet)

Förklaringen till att man står i givakt och gör honnör när man sjunger ”Smålands husarer” var att disciplinen vid detta regemente var högst jämfört med alla andra regementen. Överste Hamiltons förtjänst?

I släkten Hamilton återfinns en lång rad officerare. Generalmajor Hugo Johan Hamilton förde befälet över kavalleriets vänstra flygel under slaget vid Poltava 2009. Han blev tillfångatagen och hamnade i rysk fångenskap i 12 år.

Även idag finns det många officerare med namnet Hamilton. I min rulla från 1987 återfinner jag 31 personer med detta efternamn.

Det finns mer att fördjupa sig i om både Gilbert Hamilton och Kungl. Smålands husarregemente, bland annat i boken ”Greve Gilbert Hamilton-Tobaksöversten” av Magnus Carlsson.

Smålands Husarers kamratförening. Foto från föreningens hemsida.

Stig Mauritz Möllersvärd

Här möter vi en mycket intressant och äventyrlig officer. Ur 1926 års rulla i avsnittet om K 4 kan vi se:

Underlöjtnant Stig Mauritz Möllersvärd

Född 1900. Kom i krigstjänst 1920. Första officersfullmakt 1922. Anställd vid regementet 1924.

Rs Ridskolan å Strömsholm ettårig kurs.

Möllersvärd kom sedan att tjänstgöra utomlands under lång tid:

1939-40 Finska vinterkriget. Deltog i svenska frivilligkåren.

1941-42 Fortsättningskriget. Deltog i framryckningen i Fjärrkarelen med Nylands dragonregemente.

1942-43 Chef för svenska frivilligkompaniet på Svir-fronten

1948 Rådgivare åt Folke Bernadotte i Palestina

1951-54 FN-observatör i Kashmir

1954-55 Övervakningskomissionen i Korea

1956-59 Specialuppgift i Palestina

1958 Utnämnd till svensk överste

1960-61 FN-tjänst i Kongo

1961-67 Generalkonsul i Jerusalem

Stig Mauritz Möllersvärd avled 1967.

I boken ”Svenskarna vid Jandeba” av Nicolas von Schmidt-Laussitz, finns en hel del anekdoter om ryttmästare Möllersvärd. Han var chef för det svenska frivilligkompaniet under fortsättningskriget från juni 1942 till maj 1943. Möllerström envisades med att rida mellan de olika stödjepunkterna vid Jandeba-floden, trots den stora risken att bli träffad av prickskyttar. Han kanske ville undvika trampminorna?

Ryttmästare Möllersvärd , chef för svenska frivilligkompaniet 1942-43. Foto från boken ”Svenskarna vid Jandeba”

CLAES-GÖRAN EKHALL

27 december 2022

Svenska arméns rulla 1926. Foto: Författaren

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.