Bokebackens
kultursida

Lästips

Sverige behöver mer patriotism

Är Sverige infiltrerat av agenter från främmande makt? Vilka mål har de, hur är de tränade, vilken betydelse har de i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt? Känner vårt kontraspionage till dem och vad gör man för att motverka deras operationer? Frågorna ställs, men svaren från säkerhetspolis och militär underrättelsetjänst är vaga och måste vara det. Detta inbjuder till privata tolkningar och åtskilliga är de skönlitterära författare som har utnyttjat problemets inneboende dramaturgi.

I slutet av 1980-talet kom Operation Garbo, som skildrar hur Sverige tas på sängen av ett sovjetiskt överraskande anfall. Det invasionsförsvar vi då hade sätts på hårda prov. Författarna – Ingemar Dörfer, Bo Hugemark, Stellan Bojerud och Lars Christiansson utgår från sina egna överlägsna kunskaper när de målar upp det militära svaret på aggressionen, men de avsnitt som skildrar hur man i Kreml motiverar kriget är naturligtvis mer spekulativa – och lite torrare.

Någon mer ingående säkerhetspolitisk analys ger sig Per Sjöswärd inte in på i sin nyligen utgivna Som om ingenting hänt. Han utgår från det ofrånkomliga geopolitiska förhållandet att Sverige är ett intressant mål för ryssarna och koncentrerar sig på att i thrillerform belysa deras metoder på fältet. Med ett stänk av resignation och bitterhet lyfter Sjöswärd fram den aningslöshet som han anser att svenska myndigheter lider av.

Handlingen är förlagd till tiden omedelbart efter Sovjetunionens upplösning. Magnus Fjellman, teknologie doktor och direktör i näringslivet, upptäcker under en av sina promenader på Lidingö hur grodmän simmar iland från en miniubåt. Detta meddelas Säpo och Must, militära underrättelsetjänsten, men dessa tycks inte ta saken på allvar. Nu vänder sig Fjellman istället till skolkamraten, vännen och kriminalinspektören Per Haraldsson. Av sina överordnade får Haraldsson emellertid direktiv om att låta bli vidare efterforskning. Därför fortsätter duon i egen regi. Under nattliga expeditioner och med hjälp av så kallade bildförstärkare och känsliga mikrofoner lyckas de dokumentera hur utväxlingen av agenter går till. Men deras privata spaning slutar illa då Fjellman avrättas av motståndarna.

Parallellt med den spännande jakten på agenter tecknar Sjöswärd ett sällsynt osympatiskt porträtt av Fjellmans högfärdiga hustru, som enbart tänker på sin sociala ställning och bedrar sin man utan att lida av något som helst dåligt samvete. Höjden av hjärtlöshet är när hon vid begravningen bjuder in Haraldsson med orden: ”Jo du, det skulle se bra ut om en av Magnus gamla kamrater kunde vara med vid kaffet nu efteråt.” Haraldssons lika spontana som ursinniga svar övertygar om Sjöswärds litterära resurser.

Den röda tråden i Som om ingenting hänt är att vi ännu är några som oroar oss för Sveriges sårbarhet medan nationen i övrigt sover. På ett visserligen något nedtonat sätt framträder ändå Sjöswärd som en patriotismens banérförare. Det gör han med all rätt! Det finns ett grundläggande systemfel i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Budskapet är nyanserat, men möjligen tillräckligt tydligt för att kulturens grindvakter ska kunna avfärda boken som en partsinlaga från desillusionerad försvarsvän. Det vore synd på en ovanligt välskriven och angelägen läsning, dessutom för ovanlighetens skull grammatiskt felfri och utan korrekturfel.

ULF IVARSSON

30 juli 2015

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.