Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Som ljuset vid Skagen

Ekenäs, Värmlandsnäs yttersta udde. Foto: Torkel Ivarsson

En fin eftermiddag i september anländer vi till Millesviksbo vandrarhem på Värmlandsnäs. Det är faktiskt första gången vi besöker denna den allra sydligaste delen av landskapet. Här tillbringade Esaias Tegnér några tidiga barndomsår.

Miljön på Värmlandsnäs var en av skaldens inspirationskällor. Bland annat till den elegi han tillägnade sin döde bror Lars Gustaf Tegnér. Wermländska Tegnérsällskapet framhåller också Nattvardsbarnen och Tegnérs största verk Frithiofs saga.

Jag instämmer gärna. Här möter Vänerns två stora vattenytor en smal landtunga och från den yttersta udden Ekenäs har man en betagande utsikt. Det är något särskilt med ljuset här. Som vid Skagen.

Man skulle kunna säga att det är ett ljus som sammanfaller med Tegnérs upplysningsideal. Det var ju han som myntade uttrycket ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”.

Tegnér kom ur en gedigen prästsläkt, fadern var kyrkoherde i Millesviks församling och modern Sara Maria dotter till en annan värmländsk kyrkoherde. Det var naturligt att den begåvade ynglingen från Värmlandsnäs gick den akademiska banan. Vi känner hans karriär som skald, biskop, professor, riksdagsledamot och medlem av svenska akademin. Men också det svårmod och världssmärta som skulle följa honom genom livet och slutligen bryta ner honom.

Geijer skrev vid båren: ”Han var ögonblickets genius. Ingen har så fångat det som han; dess finaste färgdoft, dess flyktigaste glans, fästade han ögonblickligt i en bild, som fick diamantens ljus och färgskiftning”.

Till framåt natten kör skördemaskinerna på fälten utanför vandrarhemmet. Resterna av en tropisk orkan är på väg in över Värmlandsnäs och räddas det som räddas kan, men vi somnar trygga, ensamma i det stora huset.

TORKEL IVARSSON

19 september 2012

Esaias Tegnér 1782-1846

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.