Bokebackens
kultursida

Lästips

Hundra år gamla böcker med aktuella teman

Förlaget Schildt & Söderström i Helsingfors har givit ut en nyutgåva av Karin Smirnoffs två böcker: Under ansvar och Ödesmärkt. Den första utkom 1915 under den tid som författaren var bosatt i Finland och den andra 1923 då författaren redan flyttat till Sverige. Båda böckerna tangerar den allmänna samhällsdebatten och innehåller samhällskritik som är lika aktuell idag som då böckerna skrevs.

Under ansvar skildrar svårigheterna för en ensamförsörjande mor att klara sig i det på 1910-talet ännu viktorianskt betonade borgerliga samhället. Situationen för bokens huvudperson försvåras gradvis under berättelsens gång för att bli helt katastrofal mot slutet av boken. Som läsare måste man förbereda sig på kraftiga dramatiska inslag i händelseförloppet alldeles i slutet av boken. Boken ger en fin inblick i 1910-talets Helsingfors, både de propra områdena Kronohagen och Brunnsparken beskrivs och fattigkvarteren i Rödbergen. Kombinationen av miljöskildring och realism gör boken i högsta grad läsvärd.

Ödesmärkt är ett skådespel i fyra akter. Händelserna utspelar sig i en sommarstuga på svenska landsbygden. Också denna bok känns aktuell i och med att ett känsligt tema, sexuell avvikelse, tas upp. Huvudperson har en böjelse som han är tvungen att hålla tillbaka emedan det i 1920-talets svenska samhälle inte fanns utrymme för avsteg från heteronormen. Han hamnar in i ett filosofiskt dilemma, då han grubblar över om han är en förbrytare eller ett offer. Här uppvisar författaren en mycket utvecklad analytisk förmåga att belysa problemet från båda håll.

Skådespelets andra stora förtjänst ligger i miljöskildringen. Under några varma sommardagar ska två generationer samsas på en begränsad yta. Berättelsen ger en stark känsla av närvaro som gör att man får lust att läsa om skådespelet genast då man kommit till slutet av boken. Absolut läsvärd.

THOMAS GAROFF

1 maj 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.