Bokebackens
kultursida

Lästips

Politisk thriller om Sveriges nutidshistoria

Idén till en bok om de politiska förhållandena i Sverige under ett dramatiskt kalender år fick Per Ohlsson då han läste Florian Illies bok 1913. Århundradets sommar som beskriver stämningarna framför allt i konstnärskretsar i Österrike-Ungern och Tyskland under året före krigsutbrottet. Ohlsson kom fram till att ett motsvarande ödesår kunde skönjas i Sveriges historia, men mera ur en politisk synvinkel än en kulturell. Det var 1918 då Första världskriget tog slut. Under detta år utkämpades slutfasen av en utdragen kamp mellan de konservativa krafterna och framförallt socialdemokraterna som sakta men säkert höll på att växa till sig och bli den tongivande kraften i svensk politik. För alla oss läsare, som har starkt begränsade kunskaper i Sveriges nutidshistoria utgör boken en formidabel guldgruva.

Ohlsson tar upp vissa inledande händelser under 1917 för att ge en bild av det politiska läget. Här ingår korta beskrivningar av schismen inom den svenska vänsterrörelsen där den Moskvatrogna yttervänstern bröt sig ur Hjalmar Brantings socialdemokratiska parti samt andrakammarvalet 20 september som ledde fram till Nils Edéns social-liberala regering 19 oktober. Utrikespolitiska bakgrundsfaktorer som beskrivs är Kerenskijs ryska ”Februarirevolution”, Brantings besök i Moskva, USAs inträde i Första världskriget på ententens sida, Lenin och Trotskijs ”Oktoberrevolution” som för bolsjevikerna till makten i Ryssland samt det ryska dumavalet i december som var spiken i kistan för demokratin i det ryska samhället. Av avgörande betydelse för de svenska förhållandena blev också fredsförhandlingarna mellan Ryssland och Tyskland som inleddes i december 1917.

Bildandet av Edéns social-liberala regering utgjorde startskottet för den konstitutionella kamp som kom att utkämpas år 1918, en kamp som kom att driva landet till randen av ett politiskt kaos som kunde ha mynnat ut i revolutionära stämningar. Frågan gällde demokratiseringen av samhället, avskaffandet av den graderade rösträtten i kommunalval och avskaffandet av rösträtten för företag på basen av skattetaxering. Den största frågan var tvisten om rösträtten för kvinnor. Flera andra frågor som bakades in i den turbulenta debatten var kravet på åtta timmars arbetsdag, samhälleligt ansvar för fattigvården, rusdrycksfrågan och till och med möjligheterna att avskaffa monarkin och införa ett republikanskt styre. Vad som ytterligare råddade till situationen var kravet på en finfördelad balans i utrikespolitiken där hänsyn måste tas till handelsavtalen med ententen och det så kallade tonnageavtalet som förhandlades fram av Johannes Hellner och Marcus Wallenberg och ledde till hävandet av handelsblockaden. Situationen komplicerades också av inbördeskriget i Finland under vårvintern januari-april samt Ålandsfrågan och dess knytning till malmleveranserna till Tyskland. Hänsyn måste tas till effekterna av separatfreden i mars 1918 som frigjorde en miljonarmé för tyskarna som de kunde forsla över till västfronten bara för att möta amerikanerna som neutraliserade hela tilltaget.

Hela det politiska läget under år 1918 tillkrånglades ytterligare av stora försörjningssvårigheter på grund av en klen skörd sommaren 1917, en mycket kall vinter 1917/1918 och stora svårigheter att kompensera bristerna via en normal utrikeshandel. Resultatet blev en omfattande ransonering med påföljande svartabörshandel och allmän dyrtid med galopperande inflation vilket i sin tur slog hårdast mot de sämst lottade i samhället. Resultatet blev tilltagande politisk spänning. Yttervänstern viftade redan med den revolutionära flaggan vilket till slut fick regeringen i november 1918 att förse trängförbandens bilar med pansarplåtar och ankra en pansarbåt på Stockholms ström för att lugna opinionen.

Landet utsattes vidare för den fruktansvärda spanska sjukan, en epidemi som utbredde sig i krigets fotspår över hela Europa och som ledde till att cirka 10 procent av den svenska befolkningen insjuknade och 27 000 dog.

Man kan karakterisera Ohlssons bok som en politisk thriller som ger en oerhört spännande läsupplevelse samtidigt som den utgör en mycket god kurs i Sveriges närhistoria. En faktaruta om hur Sveriges regering och riksdag var uppbyggd 1917/1918 hade ökat bokens läsvärde. Nu tar författaren för givet att alla vet vad den fyrtiogradiga rösträttsprincipen i kommunalval innebar, maktfördelningen mellan kungen och parlamentet och skillnaden mellan första och andra kammaren . Vidare förblir det oklart varför man i slutet av 1918 måste övergå från en lagtima till en urtima riksdag och vad det var för konstitutionell skillnad mellan dem. Jag är rädd för att författaren här överskattar den allmänna kunskapsnivån som vi läsare har av Sveriges statsskick före den stora grundlagsreformperioden 1918 – 1921.

THOMAS GAROFF

26 november 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.