Bokebackens
kultursida

Lästips

Ger inspiration att fotografera vardagen

Det kan vara på sin plats med en liten förklaring vad vi talar om med tanke på en bredare svensk läsekrets innan vi går in på presentationen av Tomy Karlssons bok om förändringarna man kan se i en kombinerad industri- och hamnstad. Staden Hangö befinner sig på Finlands sydligaste spets, på det låga näset som bildas av den långa Stängselåsen (Salpausselkä) där den slutligen dyker ned i Finska viken. Åsen har bildats som ändmorän av den stora inlandsisen 9800 – 9600 f. Kr. Staden grundades 1874 på området efter den raserade fästningen som Sverige lät uppföra under senare delen av 1700-talet  tillsammans med Sveaborgs och Svartholms fästningar för att kunna låsa kustsjöfarten och därigenom skydda rikets östgräns.

Tomy Karlsson har skrivit och redigerat en njutningsfull volym om denna stad, där han jämför inte bara hur en stad arkitektoniskt förändras utan framförallt hur man i fotografierna kan se hur landet har förändrats både kulturellt och industriellt.

Eftersom Hangö ursprungligen grundades för att öppna en hamn i Storfurstendömet Finland för vintersjöfart, ges utvecklingen inom denna näring ett större utrymme. På fotografier från slutet av 1800-talet kan man se hur hamnverksamheten förändras från trafik med styckegods till organiserad smörexport med regelbundna ångbåtsturer till Sverige och England. Ur bilderna kan man vidare utläsa hur exporten gradvis diversifieras från förädlat stengods till virke och vidare till mejeriprodukter och slutligen till specialiserad pappersexport.

Samma gäller importen där man kan utläsa en övergång från styckegods till allt mera diversifierad import. Järnvägen som byggdes som ett stickspår till Hyvinge, och som blev färdig 1873, var en av huvudfaktorerna som gjorde det möjligt att grunda denna vinterhamn. Detta framgår klart av de äldre bilderna och på de nyare ser man hur containertrafiken med så kallade ro-ro-fartyg kombinerat med långtradare gradvis tar över, dock utan att helt konkurrera ut järnvägen  Man får en känsla av att det med åren snarare har uppstått en balans mellan dessa två transportmedel.

Lika tydligt som inom transportsektorn ser man hur den industriella verksamheten förändrats.  Stenbrytning och bearbetning, ångsåg, margarintillverkning och cykelproduktion samt Koverhars stålframställning defilerar förbi i de jämförande bilderna. Den kulturella förändringen är också rätt väl representerad. Där kan man se hur staden utvecklats från att härbärgera ryska badgäster ända fram till 1914, till att bli en rent finsk badort med ett starkt ungdomligt inslag. I de jämförande bilderna ser man också hur den så kallade Östra hamnen byter skepnad från att ha varit en hamn för de lokala fiskarna och vedskepparna gradvis utvecklas till en allt mera omfattande gästhamn för alla tänkbara nöjesbåtar.

Allt som allt kan man säga att boken visar på ett konkret sätt hur var och en kan bli en dokumenterande vardagshistoriker genom att våga börja fotografera det som är allra mest vanligt och vardagligt runtomkring oss, både rent fysiskt men framförallt de kulturella företeelserna. På sikt är det just dessa bilder som äger ett stort historiskt dokumentationsvärde, betydligt värdefullare än till exempel en vacker solnedgång eller granna höstlöv.

THOMAS GAROFF

17 december 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.