Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Surrealist i själ och hjärta

På väg till Stora Röknen och Folke Dahlbergs ateljé. Vättern för ovanlighetens skull likt en spegel. Foto: Torkel Ivarsson

Vattnet likt en spegel. Vid horisonten två öar. Vi sätter kurs mot den ena av dem, Stora Röknen, där författaren och konstnären Folke Dahlberg byggde en ateljé på 1940-talet. Där ska vi med hans egna ord möta ”hägringar som saknar verklighetens tyngd.”

Det är verkligen en särskild dag på Vättern i slutet av maj 2013. Vattenytan är nästintill orörlig, vilket, lär jag mig av skepparen Ove Johansson, är mycket ovanligt.

Vi går ut från småbåtshamnen i Harge med en ruffad före detta livbåt försedd med tändkulemotor. På detta värdiga sätt far vi ut i Vätterns norra arkipelag och siktar in oss på Stora Röknen. Den och grannön Lilla Röknen ligger verkligen som hägringar vid horisonten. Sjö och himmel flyter samman. Bara en tunn linje skiljer dem åt. Delvis består denna linje av avlägsen strand, delvis av de olika färgnyanserna i luft och vatten som bryts mot varandra. Ett ofta återkommande motiv i Dahlbergs konst.

Efter ett par timmars gång är vi framme vid den vik där Folke Dahlberg byggde sin lilla stuga sommaren 1941. Den ligger alldeles nära stranden, något skymd av vresiga, vindpinade tallar. Stugan ägs av Folke Dahlbergsällskapet som bildades för ett tiotal år sedan och som vårdar minnet av denne egensinnige konstnär.

Vi förankrar båten, äter vår matsäck framför stugan och promenerar bortefter stranden.

Här hörs bara ett lätt kluckande från vattnet, något lite vindsus i tallarna och fågelsång. Vi är ännu bara i början av sommaren.

I övrigt tystnad. Den tystnad som Folke Dahlberg behövde för att kunna utveckla sin kreativitet. Men här finns också den naturens dramatik som så skickligt speglas i hans texter och bilder. Den till synes oändliga vattenytan söderut, stranden med sina vrakrester, Tivedens mörka och hemlighetsfulla skogsparti i väster.

Men Folke Dahlberg likt så många av hans generationskamrater hämtade också inspiration i sydliga länder.

Hur ska man karaktärisera hans konstnärskap? Jag brukar säga om någon vill höra att han skriver som han tecknar och tecknar som han skriver. Det roar mig när jag i denna stund ser att Stig Carlson uttrycker sig likadant i sitt förord till Dahlbergs diktsamling Vattenår.

Nå, det är väl en inte alltför svårfunnen analys av denne ”surrealist i själ och hjärta”, som konstnärsvännen Otto G. Carlsund skrev i tidskriften Konstvärlden 1941.

Folke Dahlberg levde som så många konstnärer i utanförskap. Han fann sig inte tillrätta i uppväxtens Askersund och inte heller under sin tid i Stockholm. Trots kända lärare på Konstfack och Konsthögskolan lämnade han ändå utbildningarna i förtid och valde att gå sin egen väg, och inte alltid den som passade den stora publiken.

I konstnärskretsar var han erkänd och uppskattad redan på 1940-talet men han debuterade sent som författare. De hårda förlagsredaktörerna tärde på hans självkänsla.

Han levde också upp till bilden av konstnären som bohem, särskilt när det gällde sin ekonomi. Kronofogden dök en dag plötsligt upp och tog båten i beslag. Det måste för Folke Dahlberg ha känts som om han blivit fråntagen en nära anhörig. Båtlivet var centralt både i hans vardags- och konstnärsliv. Det påminner för övrigt om hur skattemyndigheterna okänsligt behandlade Ingmar Bergman och Astrid Lindgren.

Folke Dahlberg drunknade under en båtfärd i Vättern den 28 augusti 1966, 54 år gammal och rikt belönad med litterära priser och stipendier. Dagen efter kom diktsamlingen Havet slutet.

TORKEL IVARSSON

29 maj 2013

Folke Dahlbergs stuga på Stora
Röknen vårdas i dag av sällskapet
som bär hans namn. Foto: Torkel
Ivarsson

Folke Dahlberg 1961. Foto: Mats
Holmstrand

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.