Bokebackens
kultursida

Lästips

Finland och EU i historisk belysning

Antero Jyränki ger i boken Suurvaltojen välissä en lysande översikt av Finlands politiska historia från tiderna omkring Krimkriget fram till våra dagar. För detta uppdrag har författaren haft de bästa förutsättningar då han i över 40 års tid innehaft ett otal höga positioner inom statsförvaltningen samt suttit som juridisk expert i talrika kommittéer som utarbetat ändringsförslag till Finlands grundlag. Boken är inte enbart en historisk tillbakablick utan analyserar också ingående Finlands nuvarande ställning i Europeiska Unionen där han särskilt lyfter fram lagstiftningsfrågorna, det vill säga i vilken utsträckning som landet har givit ifrån sig sin suveränitet. I detta sammanhang gör han en intressant jämförelse mellan lagstiftningsförhållandena å ena sidan under Storfurstendömets tid och å andra sidan i vilken utsträckning som den är beskuren i dag på grund av medlemskapet i den europeiska unionen. Boken är oerhört tankeväckande samtidigt som man får en välbehövlig lektion i finsk inrikes- och utrikespolitik under självständighetstiden. Tyvärr är boken tillgänglig endast på finska.

THOMAS GAROFF

24 april 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.