Bokebackens
kultursida

Lästips

Moraliskt vägval
svårt för Greger

I Sverige idag har vi samkönade äktenskap och par vigs och välsignas av präster i svenska kyrkan. En ”sodomit” från 1300-talet skulle bli mycket förvånad. På den tiden var homosexualitet ett allvarligt brott som förtjänade inget mindre än Guds straff och utstötning ur samhället. Fridslagarna gäller inte män som älskar män. När riddaren Greger på Lindholmens gård vid Långsjön i Björklinge, ett par mil norr om Uppsala upptäcker sin sexuella läggning blir det en befrielse och mardröm på samma gång. Till Lindholmen kommer en sotig och vacker smed, Farman. Han väcker de förbjudna känslorna hos Greger och ställer det moraliska dilemmat på sin spets; älska Gud eller låta den jordiska kärleken segra fast det vore att begå den största av synder, ”förvandlas till kvinna” och förlora allt socialt anseende. Gregers hustru Katarina som tror att smeden är djävulen själv gör allt att för att skyla över makens otrohet och lurar iväg honom på botgöringsresa.

Kärleken som vinner över skamkänslor, tabun, konventioner, det höviska riddaridealet och religiösa spärrar är det centrala temat i Emelie Schmidt Wikborgs roman När svanen svartnar, utgiven 2019 på Tallbergs förlag. Vid en presentation av boken, lämpligt nog i Gamla Uppsala museum, berättade författaren hur det kom sig att hon började skriva. Hon är till yrket arkeolog och deltog i utgrävningar där den nya europavägen skulle dras fram öster om Långsjön. Här stötte man på rester av en liten gård och tillhörande smedja vid Giplinge. Boplatsen går att knyta till den medeltida gården Lindholmen, vars ruiner man fortfarande kan se. Ett indicium som Schmidt Wikborg pekade på var att man fann spår av högkvalitativt smide i Giplinge, vilket tyder på att beställaren varit en man av hög börd. På Lindholmen bodde också en riddare på 1350-talet vid namn Greger. Av dessa arkeologiska och historiska fakta och med hjälp av Tom Linkinens bok Same-sex Sexuality in Later Medeival English Culture (samkönat sex i den senmedeltida engelska kulturen) skapar Schmidt Wikborg en yttre ram för sin berättelse. Författaren fångar träffsäkert in livet på gården, det medeltida hushållet, helgontillbedjan, klosterliv, långa dagsetapper till häst, pestepidemi, folklig medicin, trollkunniga kvinnor, smideskonst och svärdsfäktning. Man förstår att detta är resultatet av noggranna studier och detaljerna gör berättelsen trovärdigare och skapar närvarokänsla.

Romanens tyngdpunkt ligger emellertid i det som utspelar sig i Gregers inre, hans tvivel och ambivalens. Han vacklar mellan de två ytterligheterna, att å ena sidan ge efter för kärleken till smeden och bli en hel människa eller å den andra att förkväva sin naturliga drifter och olycklig leva ett liv som förväntas av honom. Greger kan inte tygla sina drifter bara genom att be till Sankt Holmger på altaret i Björklinge kyrka, falla på knä för Maria, bikta sig för fader Andreas eller rätta sig efter den heliga Birgittas uppenbarelser. I drömmen rids han av maran. Hans huvud brinner av längtan till smedens famn, det är allt som betyder något. Enda återstående möjligheten att undgå frestelsen är alltså pilgrimsresan till Nidaros (Trondheim). Med på färden är den blott 16-årige och oskuldsfulle Yngve. Han hör Greger tala i sömnen om sin älskade smed på ett sätt som inte kan missförstås. Istället för att fördöma befriar Yngve sin riddare från den värsta skräcken för Guds dom. ”Om det inte är Gud som står mellan mig och Farman, vem är det då”, undrar Greger. ”Människorna”, svarar Yngve. Vad ett träbeläte i kyrkan eller ivrigt fingrande på radbandet inte kunnat avhjälpa löser Yngve med vanlig medmänsklighet.

Mellan de båda pilgrimerna uppstår en varm gemenskap, Gregers höga börd och rikedom är betydelselös i jämförelse med den andliga pånyttfödelse han upplever.

Vägen till själsligt lugn är lång och mödosam, kantas av rädsla för pesten och samhällets repression. Men Greger möter också en munk som tror på kärlek mellan män och inviger honom i Hildegard av Bingens lovsånger till den livgivande kraft som finns i människan. Långsamt går det upp för Greger att ”han måste tro på nåd, försoning och kärlek, det var det som livet gick ut på”.

De som hatar oss mest är de som är räddast för att vara som vi, säger Farman efter att ha låtit bokens mest ondskefulla personlighet undkomma utan att ge honom nådastöten. Denna scen är gripande och det finns åtskilligt fler. Författaren lindar in sin medkänsla med utsatta minoriteter i rena äventyrsskildringen.

ULF IVARSSON

20 maj 2019

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.