Bokebackens
kultursida

Lästips

Fyra puffar från omvärlden skapade Sverige

Det skall från första början sägas, bröderna Henrik och Fredrik Lindström har skrivit en bok om Sveriges historia som varje svensk borde läsa. Svitjods undergång och Sveriges födelse handlar om hur Sverige blev till, hur de olika landskapen smalt eller pressades samman, hur kristendomen gradvis infiltrerade samhället, om hur asatron successivt fick stryka på foten, om hur de första landsomfattande lagarna stiftades samtidigt som tingens lagstiftande rätt upphörde.

Eftersom källmaterialet från denna tid är mycket bristfälligt är det frågan om ett pussel där bitarna måste passas ihop - inte bara från de fåtaliga skriftliga källorna men också från folksägner och sånger, från språk och dialektforskning, från geografiska bedömningar samt från arkeologiska utgrävningar. Ändå uppstår luckor. Men bröderna Lindström behärskar materialet suveränt genom att använda sig av en resonerande logik där de steg för steg vaskar fram det mest troliga alternativet. Det historiska händelseloppet är dock så komplicerat att man får hålla tungan mitt i munnen för att inte missa den röda tråden, till exempel förekommer det en period på sjutton år under vilken hela sex konungar dödas antingen i strid eller blir mördade.

Resonemanget i boken förs hela tiden på två plan, å ena sidan baserad på vad som händer i området som kommer att bli Sverige och å andra sidan vad som händer utanför detta område. Man får lite en känsla av att de avgörande historiska puffarna kommer utifrån. Den första ”stöten” verkar komma cirka år 800 via Karl den stores statsbygge som omfattar nästan hela Centraleuropa. Det ger en kraftig impuls åt alla randområden, dels att sprida kristendomen och dels att bilda nationalstater som kunde garantera lagliga och bestående förhållanden i de områden dit kristendomen spred sig. Och det gällde att konsolidera sin egen stat så fort som möjligt för annars kunde någon grannstat sluka en under kristendomens täckmantel.

Nu inträffar en märklig period i Nordens historia. Samtidigt som missionen börjar cirka år 800, börjar danskarnas och norrmännens vikingatåg i västerled samt svenskarnas i österled. Dessa fortgår ungefär lika länge som missionen behöver för att nå samhällets toppskikt. Första indikationen på detta är när Adam av Bremen blir utnämnd till biskop över Skandinavien 1004 och Olof Skötkonung låter döpa sig år 1008 vid källan intill Husaby kyrka. Svenskarnas definitivt sista vikingatåg går av stapeln 1041. Samtidigt införs under denna period bruket av den yngre runraden och talrika runstenar reses runtom i landet.

Den andra puffen kommer i och med att Fredrik I Barbarossa blir vald till kejsare vilket inleder investiturstriden mellan kejsaren och påven. Båda parterna vill försäkra sig om ”sina” områden och kardinalen Nicolai Breakspear skickas 1152-1153 upp till Norden för att organisera den katolska kyrkan i Norge och Sverige. Han hamnar mitt upp i ett mycket labilt läge när endast svaga band förbinder det så kallade Svitjod med Götaland. Katolska kyrkan vill införa arvkonungadöme samt statuerar att ingen konung är laglig utan kyrklig kröning. Kyrkan kräver ytterligare kontroll över alla undersåtar genom att fordra kyrkliga dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. På detta sätt vill kyrkan få kontroll över hela det civila samhället. Detta innebär startskottet för en fruktansvärd räcka tronstrider, där Eriksätten kämpar om konungavärdigheten med Sverkerätten.

Då kommer puff  nummer tre, Saladin erövrar Jerusalem 1182 och påven börjar genast predika ett tredje korståg mot de otrogna vilket leder till att behovet av järn för vapenproduktion kraftigt ökar. Detta leder till att trakterna kring Bergslagen blir en ren guldgruva och den tyska Hansaorganisationen visar stort intresse att intensifiera handeln med detta område. Folkungarna norr om Mälaren blir allt mäktigare samtidigt som Sverkerätten dör ut. Tronstriderna fortsätter, men nu förs striderna mera mellan Svitjodområdet norr om Mälaren som domineras av de konservativa folkungarna och de götiska områdena. Puff nummer fyra kommer med att den katolska kyrkan backar upp Birger jarl och Bjällbo-ätten som slutligen kuvar folkungarna och enar Svitjodområdet med Götaland.

Bröderna Lindströms bok erbjuder en svindlande läsning med massor av nya insikter. Ställvis blir boken något betungande på grund av det digra faktaunderlaget men envar som börjar läsa boken inser att denna bakgrundskunskap är helt nödvändig för att rätt kunna förstå Sveriges senare historia.

THOMAS GAROFF

28 december 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.