Bokebackens
kultursida

Lästips

Proletariatets diktatur på tio dagar

I skrivande stund firar Finlands sitt 100- årsjubileum. För att följa upp historiken kring detta firande kändes det naturligt att göra en kort tillbakablick genom att läsa John Reeds bok om den ryska revolutionen. Den beskriver de politiska och samhälleliga förhållandena som gjorde det möjligt för Finland att utropa landets självständighet 6 december 1917. John Reed var en amerikansk journalist som bevakade händelserna i Ryssland på ort och ställe under den turbulenta period då landet genomgick två revolutioner som ledde till att kejsardömet avskaffades och att Sovjetunionen uppstod. Författaren följer dag för dag det politiska rävspelet under de avgörande tio dagarna från den 7 november då ”Oktoberrevolutionen” gick av stapeln till den 17 november då bolsjevikerna slutgiltigt lyckas utmanövrera sin politiska motståndare och införa ”proletariatets diktatur”. Dessa händelser kom att utgöra de utlösande faktorer som ledde till att Storfurstendömet Finland deklarerade att Lantdagen övertagit den högsta politiska makten och att landet kunde utropa sin självständighet.

Det skall sägas från början att boken är ställvis tungläst för det vimlar av olika grupperingar i den ryska politiken ända fram till ”Oktoberrevolutionen”. För att stötta presumtiva läsare har författaren inlett boken med ett förklarande kapitel där de olika fraktionerna presenteras. Benämningarna på grupperingarna är inte särskilt klara. Det kan till exempel vara tydligare om man i stället för vänstersocialrevolutionärer och socialrevolutionärer i läsningen använder uttrycken småbrukare och storbönder. Texten blir också enklare att förstå om man byter ut ”kadetter” mot ”borgare”.

Å andra sidan är boken spännande, i synnerhet när författaren följer med krigshändelserna i och utanför S:t Petersburg. Handlingarna utspelar sig inom ett överraskande litet område, man kan säga att hela ”Oktoberrevolutionen” äger rum mellan fyra byggnader: Smolna, en tidigare flickskola där bolsjevikerna med Lenin, Stalin och Trotskij huserade, Vinterpalatset där Kerenskijs regering verkade, samt vidare Stadsdumans hus där det ”lagliga” parlamentet sammanträdde och slutligen Tsarskoje Selo, det kejserliga sommarpalatset där slutuppgörelsen mellan bolsjeviker och mensjeviker ägde rum. Författarens besök på alla dessa platser skildras mästerligt, nästan skönlitterärt.

Enligt Reed hade Ryssland 1917 en befolkning på 160 miljoner innevånare. I princip skulle Duman representera hela denna befolkning som till mer än 80 procent bestod av bönder. Det stod klart för alla att inga konstellationer kunde göra anspråk på att parlamentariskt representera det ryska folket så det gällde att hålla sig framme om man ville rycka till sig makten. Hela revolutionsåret 1917 sammanfattas som att man i ”Februarirevolutionen” tvingade adelskapet ur Duman varefter Kerenskij bildar regering och att man i ”Oktoberrevolutionen” kastade ut Kerenskij och borgerskapet och att man slutligen i efterdyningarna av ”Oktoberrevolutionen” uteslöt storbönderna så att kvar i duman blev bara bolsjevikerna och småbönderna. Därigenom hade revolutionärerna förverkligat ”proletariatets diktatur”. Och enligt författaren skedde allt inom tio dagar.

Boken är tillgänglig på svenska, förlaget Fischer & Co. har i år utgivit en nyöversättning av boken under titeln Tio dagar som skakade världen.

THOMAS GAROFF

12 december 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.