Bokebackens
kultursida

Till minnet av
Torkel Ivarsson

Efter gymnasiet i Karlskoga utbildade sig Torkel Ivarsson till journalist. Efter några år vid Fagersta-Posten anställdes han i Borås Tidning. Där bidrog han till att förnya reportaget och bredda bevakningen genom att orädd belysa miljöfrågor och missförhållanden längst ner i samhällspyramiden. Han tog till exempel anonymt anställning i Viskafors gummifabrik för att inifrån skildra de fysiskt mycket svåra arbetsförhållandena. Han tillbringade nätter med hemlösa och lät textilarbetarna berätta om sitt slit i fabrikerna på ett för tidningen helt nytt sätt. Han gick till botten med ett rättsfall och kunde visa hur den som dömts för mordbrand var oskyldig.

Under reportageresor i Mellanöstern och Albanien utsatte han sig för betydande risker för att komma krigets civila offer nära.

I samband med övergången till tabloidformat utredde Torkel på Gota Medias uppdrag hur tidningen lämpligen borde utvecklas för att bromsa upplageminskningen och i högre grad motsvara de ungas läsvanor och även nå dem som inte har tidningsläsning som tradition. Ett direkt resultat blev bilagan Borås, Borås vars redaktion han ledde. Den blev också något av en plantskola för lovande unga journalistvolontärer.

Torkel var omvittnat skicklig i sitt yrke och kunde med lätthet växla mellan välskrivna nyhetsartiklar, målande reportage och humoristiska krönikor. Han hade en utpräglad språkkänsla och höga yrkesmässiga krav, inte minst på sig själv. Han avskydde mångordighet, jagade ständigt synonymer och undvek noga slitna metaforer. Hans stil präglades av friska personliga grepp. Vid sidan av sitt dagliga arbete på tidningen författade han biografier, reportageböcker och novellsamlingar.

In i det sista skrev han för Bokebackens kultursida. I artikeln med rubriken ”En illojal murvels bekännelser”, som kan läsas längre ner i denna spalt, ser han tillbaka på sin gärning och konstaterar med sorg att Borås Tidning numera styrs av en politiskt korrekt agenda och helst undviker brännande ämnen som till exempel invandringens effekter på välfärdssystemen. ”Att detta ska vara så svårt att skriva om? Är det inte journalistikens uppgift?”

ULF IVARSSON

1 mars 2021

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.