Bokebackens
kultursida

Lästips

Personligt om ett halvsekel i pressen tjänst

Torkel Ivarsson har gjort en tillbakablick på sin verksamhet som journalist och redaktör på Borås Tidning i form av en högintressant essä. Den mynnar ut i en dubbelhistorik, å ena sidan om Ivarssons egen utveckling från brådmogen yngling till en veteran inom journalistiken, å andra sidan en skildring av hur hela tidningsvärden förändras, ja till och med hur den tynar bort under slutet av hans verksamhetsperiod. Båda infallsvinklarna erbjuder en lika högintressant läsning.

Dubbelhistoriken delar novellen också i två delar. I den första delen känner man en stark närvaro. För en läsare är detta alltid mycket välkommet. Man får följa med när Ivarsson med viss nervositet går till sin första anställningsintervju och hur han efterhand lär känna publicistvärlden. Det vimlar av namn på kända och okända koryféer vilket kan räknas till novellens stora förtjänster, inte minst för att skribenten alltid försöker lyfta fram de positiva sidorna hos sina kollegor.

Det är spännande att läsa om Ivarssons erfarenheter då han steg för steg för steg arbetar sig in i yrket. Denna period kännetecknas ännu av en stabil samhällsstruktur där tidningen och i synnerhet tidningens ledning har rätt stark förankring i samhällets ledande kretsar och en självcensur upplevs som naturlig. Tidningen har en stabil ekonomi och en jämn upplageökning. Annonsintäkterna strömmar in.

Samtidigt påverkas yngre skribenter av nya vindar som vill lyfta fram frågor om demokratin i samhället. Miljöfrågor ställs mot etablerade rutiner inom industrin. Ivarsson rycks med som många andra av dessa nya tankebanor, men han bevarar alltid sitt sinne för proportioner så att han aldrig kommer i konflikt med sina chefer och tidningsledningen. Dråpligast är historien från 1960-talet där Ivarsson får för sig att han skall ge de svaga i samhället en röst och beslutar sig för att intervjua en uteliggare. Mycket riktigt lyckas han finna en av samhällets olycksbarn, en uteliggare som visar sig ha en hund som sin enda levnadskamrat och enda egendom. Ivarsson börjar sin utfrågning men när han får mycket knapphändiga och runda svar som inte ger mycket stoff till en artikel försöker han sig på lite mera ledande frågor men inte heller detta ger ett bättre utbyte. Då tar saken en dramatisk vändning, en polisbil tvärstannar framför Ivarsson, uteliggaren och hunden. Två poliser hoppar ur bilen, rusar fram till karlen och kastar in honom i bilen, smäller igen dörren och kör iväg. Allt är över på några sekunder. Det slutar med att Ivarsson promenerar med hunden till en adress där uteliggaren brukar hålla till.

Andra delen av novellen för fram hur hela tidningsvärlden blir föremål för en samhällelig förändring där den yngre generationen alltmera koncentrerar sig på den digitala nyhetsförmedlingen och överger tidningsläsandet. Annonsintäkterna sjunker, prenumeranterna sviker, upplagan minskar vilket leder till nedskärningar av personalstyrkan. Under denna period är Ivarsson redan en etablerad och respekterad redaktör som inte direkt berörs av uppsägningshoten och han hinner uppnå pensionsåldern lite före de stora nedläggningarna börjar. Denna del av novellen riktar sig mera utåt, mot samhället med fina inslag av hur Ivarsson involveras i frågor som diskussionen om nedskärningarna inom försvaret, flera uppmärksammade kriminalfall, hur han ägnar sig åt så kallad grävande journalistik som bland annat avslöjar ett justitiemord. Läsaren får här en god inblick i ett otal samhälleliga frågor som behandlades i tidningspressen i Sverige under 1980- och 1990-talet.

Som slutomdöme får man som läsare en mycket positiv bild av Ivarssons insats inom pressvärlden. Man får ett intryck av att han värdesatt principen att pressen skall utgöra den tredje makten i samhället genom sin övervakning av den verkställande makten, men det som ger det mest sympatiska intrycket är Ivarssons genomgående tendens att lyfta fram sina kollegors och medarbetares goda sidor och därigenom ge en positiv bild av hela yrkeskåren.

THOMAS GAROFF

25 november 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.