Bokebackens
kultursida

Lästips

Unge Mannerheim
var en loj tonåring

I samband med Finlands 100 års jubileum 2017 utkom en störtflod av böcker om inbördeskriget 1918 och vinterkriget 1939-1940 samt om fortsättningskriget 1941-1944 med det avslutande Lapplandskriget 1944 då de tyska trupperna drevs ut ur norra Finland. Gustaf Mannerheim verkade som överbefälhavare för den finska armén i alla dessa krig vilket har lett till att det också utkommit en biflod av böcker om denna för Finlands självständighet så centrala militära ledare. Teemu Keskisarjas Hulttio, Gustaf Mannerheimin painava nuoruus, utgör ett exempel i denna strömfåra. I sin bok koncentrerar sig Keskisarja på Mannerheims ungdomsår, ungdomsåren som i mångt och mycket kom att styra in honom på en militär bana på grund av många förvecklingar i olika skolor och läroanstalter.

Keskisarja hör till gruppen av historiker av idag, som aktivt tagit del i den historiska samhällsdebatten. Han har tidigare givit ut ett flertal böcker om centrala teman i landets samhälleliga och ekonomiska utveckling, böcker som nått en stor läsekrets. Denna bok beskriver inte bara Mannerheims ungdomsår utan ger också en bra bild av militärutbildningen i Storfurstendömet samt hur den var kopplad till hela kejsardömets armé.

Av boken får man uppfattningen att Mannerheims barndom och ungdom utgjorde en ganska tung period i hans liv, mycket på grund av att fadern Carl Mannerheim förskingrade sin hustrus förmögenhet som ledde till att familjen råkade på obestånd. Fadern lämnade till och med landet för att undgå sina gäldenärer. Modern dog tidigt på grund av bitterhet och sorg. Något som ytterligare försvårade situationen för Mannerheim under hans ungdomsår var att han inte kunde styra sitt humör och lätt råkade i trågmål på grund av sitt häftiga lynne. De sägs att Gustaf Mannerheim och Winston Churchill kände stark sympati för varandra. En förklaring kan vara de traumatiska uppväxtåren som bådadera genomlevde.

En intressant detalj är att kadettskolan i Fredrikshamn, där Mannerheim placerades, var påfallande modern. Där undervisades i flera rent tekniska ämnen. Officerare som fått denna tekniska skolning kunde senare gå in för en helt civil karriär inom byggnadsbranschen eller inom industrin. Annars examinerades ingenjörer endast på Polytekniska institutet i Helsingfors.

Boken kretsar framför allt kring Mannerheims ungdomsår som utgörs av en oändlig räcka av motgångar. Han är ointresserad av skolarbetet och uppträder störande under lektionerna. Inte ett spår av en kommande storman kan skönjas i denna loja tonåring. Upptåg och direkt ofog leder till reglering och skulle inte släkten ha ställt upp i tid och otid skulle han nog ha hamnat slutgiltigt på obestånd. Men alltid, när Mannerheim blivit reglerad på grund av någon större förseelse, verkar han nyktra till och på nytt börja se sig om efter en ny utgångsmöjlighet. Men det blir allt svårare. Författaren lyckas här få ihop en riktigt spännande berättelse; hur skall Mannerheim klara sig ur knipa efter knipa när det redan förra gången endast lyckades med snudd på ribban.

Litterärt står boken på en mycket hög nivå. Teemu Keskisarja använder sig av en modern lättflytande ledig skrivarstil, nästan poetisk som lyfter språket upp på en lite abstraherande nivå, vilket å ena sidan gör texten mycket flytande, nästan böljande men å andra sidan kräver mycket goda kunskaper i finska språket för att man till fullo kan tillgodogöra sig nyansrikedomen i författarens framställning.

THOMAS GAROFF

23 juli 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.