Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Anders gör en pilgrimsvandring i fjällen

Olja. Lapporten efter regnet

Matematikern och fjällvandraren Anders Sköllermo är också konstnär. En del av hans verk ställdes ut i Djurgårdskyrkans galleri i Stockholm i vintras. Utställningen introduceras här av Kristina Uhr.

Tänk
Att packa sin ränsel
och ge sig ut på vandring,

Att resa sitt tält
och tända sin eld

Att vandra
och lära sig tolka tecknen på oväder,

Att göra en ny värld till sin
och lära sig tolka tecknen i en främmande kultur
och en närliggande historia,

Att sedan återge sina personliga intryck
i tydliga former och starka färger
för att dela dem med oss –

Det är en pilgrimsvandring i vår nordligaste fjällvärld
som Anders Sköllermo har gjort och nu delar med oss i galleriet
Välkommen Anders!

KRISTINA UHR

Såsom en krokig björk
vid fjällets kant

Så är mitt liv
tuktat av vinden
Det är mitt liv
som jag älskar

ur Giela Gielain, ”Fånga med orden” av Paulus o. Inger Utsi

Trädet på Stenen. Dikt av Paulus Utsi. Olja.

Lapporten efter regnet. Olja.

Höst vid Torne träsk. Olja.

Vadstället vid Tuolpagorni. Olja

Anders Sköllermo är pensionerad matematiker, statistiker och IT-specialist. Här i unga år på bron över Allesätno

17 mars 2023

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.