Bokebackens
kultursida

Lästips

En elegant finsk modernist

Katri Vala representerar modernisterna inom finsk lyrik under framförallt 1920- och 1930-talet. Hon har jämförts med Edit Södergran som förnyade lyriken på svenskt håll i Finland under samma period. En period som kännetecknades av en framtidsoptimism som följde med den nyvunna självständigheten men också av starka motsättningar efter inbördeskriget som inledde det självständiga Finlands historia. Perioden utmärktes också av en aggressiv nationalism som inte gav alltför stor rörelsefrihet ifråga om nya och liberala tankemönster.

Katri Vala är lättläst som lyriker, det vill säga innehållet i dikterna är helt begripligt, inte jämförbart med dagens främsta finska lyriker, Henrika Tavi som presterar dikter på en så hög abstrakt nivå att det fodras särskild träning för att man alls skall hänga med i den lyriska logiken. Katri Vala begränsar sig till korta eleganta formuleringar, motsvarande sådana som en skicklig författare använder sig av när han eller hon konkretiserar essensen av innehållet av ett långt stycke sakprosa i en kort elegant formulering.

Vala har som lyriker knutits till arbetarstadsdelen Berghäll i Helsingfors där en liten park på en bergsknalle har benämnts efter henne samt en underlig gata. Den ligger djupt inne i samma berg där man sprängt en tunnel för Helsingfors avloppsvatten från Viks reningsstation ut till havet. Gatan löper längs avloppsröret. Allmänheten har givetvis inte tillträde till Katri Valas tunnelväg.

Betingelserna måste ha varit tunga för Vala i 1920- och 1930-talets Finland. Det fanns troligen inte mycket förståelse under perioden för hennes smått samhällskritiska dikter, där man kan spåra kritik av den framväxande fascismen, beskrivningar av sörjande mödrar och barn efter inbördeskriget, dikter som lyfter fram de nödlidande samt allmän pacifism. Av den traditionella diktningen finns bara kvar ett visst svärmeri för naturen förknippat med en lätt kantring i en abstrakt religiös förankring. Mystifiering förekommer också som till exempel följande sekvens som för tankarna till äldre tiders kemiska teorier:

” … att förbrännas till en levande låga, som flammar genom dödens, genom stelnandets vitglimmande förtrollning.”

Livet blev inte heller lätt för henne. Precis som Edit Södergran dog hon i förtid i tuberkulos förknippat med armod.

Jag vet inte i vilken utsträckning Katri Vala läses idag (om alls) av den finska allmänheten men detta urval i svensk översättning och tolkat av Elmer Diktonius, Arvid Mörne och Signe Stenbäck-Lönnberg, erbjuder dock ett bra alternativ för en lyrikintresserad att få en snabb översikt av den finska modernismen under 1920- och 1930-talet. Den ger också ett fint tillfälle att jämföra den med den motsvarande svenska modernismen som ju är mera känd på svenskt håll genom Edit Södergran, Elmer Diktonius och Arvid Mörne.

THOMAS GAROFF

4 augusti 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.