Bokebackens
kultursida

Lästips

Lindqvist hjälper oss förstå Vasatiden

I och med De vilda Vasarna har Herman Lindqvist kommit fram till sin sextionde bok. Man kan kort och gott konstatera att Lindqvist är mycket produktiv. Boken lyfter fram Sveriges historia från Gustav Vasa fram till Karl X Gustav, det vill säga den centralaste delen av Sveriges stormaktstid. Man skulle tro att ämnet redan är slutbehandlat eftersom det redan publicerats närmare en hyllmeter med böcker kring detta tema men här lyckas Herman Lindqvist med sin sammanfattningsförmåga lyfta fram nya historiska aspekter som får en att förstå de politiska orsakssammanhangen och ekonomiska bakgrundsfaktorerna allt bättre. Därigenom får läsaren hjälp att bygga upp logiska förklaringsbryggor som ger ett starkt stöd när man som lekman försöker skapa sig en helhetsbild av Sveriges och Finlands historia.

Herman Lindqvist är en mästare på att skriva lättlästa texter, man kan nästan ana vilka formuleringar som står på tur. Flera nya saker kommer också fram, såsom bakgrunden till Gustav Vasas allians med Hansastäderna i Nordtyskland. Den handlade om att det var nödvändigt att förhindra Kristian II:s planer på att lägga beslag på koppar-, silver- och guldproduktionen i Bergslagen genom att styra metallhandeln förbi Stockolmsrutten direkt till Köpenhamn och därifrån till Nederländerna. Intressanta uppgifter ingår också om hertig Karls kolonisering av Värmlandsskogarna genom att låta Savolaxfinnar flytta över från de oroliga östliga gränsområdena för att istället stärka ekonomin inom hans eget hertigdöme. Här kunde Lindqvist dock bättre ha belyst hur hertig Karl lyckades komma överens om denna befolkningsförflyttning med sin bror hertig Johan som ju var storfurste av Finland.

Bokens allra största förtjänst är emellertid att Herman Lindqvist lyfter fram Vasasläktens representanter i Polen, det vill säga Sigismund III, Vladislav IV och Johan II Kasimir. Här beskriver författaren ingående de polska förhållandena både med avseende på statens uppbyggnad och politiska förhållanden. Författaren framför flera överraskande fakta om 1600-talets Polen; landets enorma utsträckning, dess kulturella mångfald och omfattande religiösa tolerans.

Samtidigt som det värsta religionskriget rasar i Centraleuropa 1618 – 1648 råder en total religionsfrihet i de polska områdena. Det är först i samband med Karl X Gustavs anfall på Polen under 1660-talet som den katolska dominansen med tiden blir allt mera total. Särskilt den senare delen av boken ger helt nya perspektiv på förhållandena runt Östersjön under 1600-talet.

Forsen där Gustav Vasa grundade Helsingfors år 1550 med avsikt att skapa en handelsstad som skulle konkurrera ut Hansastaden Reval (Tallin) i Estland. Foto: Kai Ingman.

THOMAS GAROFF

23 januari 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.