Bokebackens
kultursida

Lästips

Sinnrik och modern Walter Scott

Edward Waverly får en något splittrad uppfostran i traditionell stil. Han är inte obegåvad men förlorar snabbt intresset om ämnet tråkar ut honom. Officersyrket blir en naturlig utväg. I 1700-talets England var det en smal sak för en adelsfamilj med uråldriga anor att ordna en fullmakt vid lämpligt regemente. Trohet mot regenten är given, frågan är bara om ryttmästare Waverly har klart för sig på vilken sida han står – Stuartarnas eller den den regerande hanoverska dynastins. Här finns en komplikation i släkten. Farbrodern, tillika Edwards välgörare hade haft sina fingrar med i det jacobinska upproret 1715. I bagaget medför Waverly alltså en kluven hållning till regeringen. Denna ambivalens i kombination med ungdomligt vankelmod och brist på livserfarenhet leder Waverly rätt in i de komplotter mot engelska kungamakten som ständigt pyr bland de skotska höglandsklanerna.

Detta är inledningen till Walter Scotts historiska roman Waverly, som på många sätt är sinnrikare och modernare än författarens senare och betydligt mera kända Ivanhoe. Förvisso finns likheter mellan verken. Båda är fyllda av lite pojkboksartade händelser och utspelar sig i en värld av plikt, ridderlighet, våld och förakt för saracener, judar, presbyterianer, upprorsmakare - allt sminkat med tirader om heder och hövitskhet. Men medan bataljens skönhet och kampen mellan ont och gott står i centrum i Ivanhoe, ligger tonvikten i Waverly mera på Edvards själsliv och framförallt hans moraliska dilemma.

Den vackra judinnan Rebecka i Ivanhoe vårdar sin hjälte utan förebråelser. Den kvinnliga huvudpersonen i Waverly, Flora, avslöjar helt kallt vad allt krigande handlar om, nämligen att männen följer samma instinkt ”som andra handjur, såsom hundar och tjurar”. Hon genomskådar sin Waverly och anser att han hör hemma i något så i sammanhanget omanligt som ett lugnt och lyckligt hem, omgiven av skönlitteratur i ett bibliotek i ”utsökt gotisk stil”. Porträttet av Flora är inte alls lika stereotypt som motsvarande av skönhetsdrottningarna i Ivanhoe. För henne är den skotska saken viktigare än allt annat och hon kan därför inte besvara Waverlys heta känslor hur mycket romantisk poesi han än öser över henne.

Under en permission hos baronen av Bradwardine gör en nyfiken och äventyrslysten Edward en rekognosceringstur in i de vilda högländerna och möter klanhövdingen Fergus som han först fruktar men sedan beundrar och blir vän med. Denne Fergus är en säregen blandning av kultur och råhet. Han deklamerar gaeliska dikter och strör hemmagjorda latinska ordspråk omkring sig med samma finess som han klyver sina motståndares huvuden med sitt skräckinjagande svärd. Scott excellerar här i klassisk bildning och möjligen hade hans läsekrets vissa problem med latinet för i Ivanhoe är de stålblanka citaten mycket färre.

En urkraft som Fergus imponerar på en känslig personlighet som Waverly och eftersom han fått sparken från regementet då han inte inställt sig i tid ansluter han sig i vredesmod till det uppror som förbereds. I alla de prövningar som Walter Scott därefter låter sin huvudperson utsättas för uppträder denne som en verklig humanist och väcker sympati i alla läger. Detta bidrar till att han till och med lyckas undkomma följderna av att desertera två gånger.

Men Scott förfaller aldrig till sentimentalitet. De flesta karaktärer i Waverly är visserligen märkligt balanserade, godhjärtade och överseende men förnuftet styr ändå deras handlande. Baronen Bradwardine berövas allt, men ser trots allt försonligt på den avlägsne släkting som genom de komplicerade engelska arvslagarna plötsligt ska ta över hans egendomar. Den besegrade ”rödrocken” överste Talbot blir vän med sin sin fiende Waverly och de båda utbyter inte bara artigheter utan också djupa existentiella tankar om livets villkor. Scott ser milt på människan. Hon har ett ansvar för sina handlingar, men inte riktigt alla. De svåraste konsekvenserna tar den allsmäktige hand om.

I båda verken fungerar Scott som guide för läsaren med humoristiska kommentarer och anvisningar. Mitt i en lång och på historiska detaljer rik berättelse om de skotska ätterna hejdar han sig: ”Jag skulle kunna ge ännu fler exempel, om jag inte därigenom riskerade att såra en ännu kvardröjande klanstolthet och på så vis åstadkomma en höglandsstorm i min förläggares bokhandel.”

ULF IVARSSON

15 januari 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.