Bokebackens
kultursida

Lästips

Avslöjande om journalistikens divor

Det är sent i oktober. Vi sitter i aulan till Arbetarinstitutet som tillfälligtvis är inrymt i en före detta yrkesskola vid Sturegatan i Helsingfors på grund av renoveringen av institutets lokaler på Dagmargatan. Det hällregnar. Ute i världen rasar valkampanjen mellan Donald Trump och Hillary Clinton. En handfull har samlats för att lyssna till Yrsa Stenius introduktion av sin nyutkomna bok Orden i min makt. Bland publiken syns Mikael Reuter, den stora språkvårdaren i Svenskfinland. Eva Wahlström och Vivsi Palmgren har också infunnit sig samt Stenius rågrannar från sommarvistet på Emsalö. Bara Stenius fattas. Efter en tids väntan får vi förklaringen, Yrsa har farit till Dagmargatan. Ingen hade kommit att tänka på att informera henne om saneringen. Alla vet ju att ”Arbis” är under reparation!

Efter en rejäl halvtimme dyker Yrsa upp drypande våt (och förbannad?). Ursäkter och förståelse utväxlas. Yrsa tar plats mitt i den lilla skocken varefter Lasse Garoff från kulturtidskriften Ny tid ger en kort introduktion av författaren och hennes hisnande yrkeskarriär; chefredaktör för Studentbladet och för Arbetarbladet i Finland, sedan kulturchef och senare chefredaktör för Aftonbladet i Sverige. Efter en del mellanspel i Etiska nämnden blir hon slutligen utnämnd till Allmänhetens Pressombudsman i Sverige.

Föreläsningen börjar men det visar sig svårt att höra i den lilla aulan på grund av kraftigt eko. Därtill ligger aulan intill ett litet café dit folk kommer stup i ett för att helt ogenerat köpa saft och bulle som ytterligare stör framförandet. Jag konstaterar för min fru att jag ingenting uppfattat av hela presentationen vilket föranleder henne att efter tillställningen köpa boken, sticka den i min hand och säga: ”Läs den då, så svävar du inte i evig okunskap”.

Boken visar sig vara en gedigen beskrivning av förhållandena inom den svenska pressvärlden. Stenius verkar få sina jobb till stor del på grund av kraftiga inre spänningar inom en stolt och självmedveten yrkeskår. När titanerna kämpar blir det enklare att ta någon helt utomstående som besitter de nödvändiga kvalifikationerna men förövrigt står utanför de inre cirklarna där alla svartsjukt bevakar sina egna intressen. Men arbetet blir inte lätt. Man får en känsla av att journalisterna hör till samma grupp som stora operasångare eller teaterdivor eller karriärforskare som alla upplever sin egen insats som totalt avgörande och vida överlägsen allt annat som presenteras inom deras gebit.

Det är frågan om en allas kamp mot alla där ingredienserna utgörs av de enskildas intellekt, maktbegär, egenkärlek och fåfänga. Boken blir ställvis rysligt underhållande också om man ibland har svårt att hänga med i vändningarna. Det krävs helt enkelt en djupare allmänbildning om alle koryféer som ingår i den svenska politiken och pressvärlden, mera än man på naturlig kan väg inmundiga i finska förhållanden.

Språkligt sett är boken mycket rik, det vimlar av träffsäkra ord, uttryck och allegorier som gör att texten i sig blir medryckande även om man som finlandssvensk förundrar sig över alla småord som nuförtiden lämnas bort i rikssvenska texter. Allra intressantast är den sista delen av boken, när Stenius sitter i Etiska nämnden och slutligen verkar som Allmänhetens pressombudsman och konfronteras ömsom med storkatastrofer och ömsom med ”väloljade gäss som aldrig blir våta hur mycket vatten man än häller på dem”. Summa summarum: en mycket berikande läsning.

THOMAS GAROFF

11 november 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.